Uitstel gecombineerde opgave voor boeren en tuinders

Combinatie subsidie-aanvragen en opgave voor de mestwetgeving.

Agrarisch ondernemers krijgen dit jaar een maand langer de tijd om de Gecombineerde opgave in te vullen. Dat kan nu uiterlijk op 15 juni. 

Ieder jaar vullen alle agrarische ondernemers in Nederland de Gecombineerde opgave in. Daarin kunnen ze zich aanmelden voor subsidies uit het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ook doen zij hierin hun opgave voor de mestwetgeving en geven zij statistische gegevens over hun bedrijf. 

Dit jaar vraagt de opgave meer van agrarisch ondernemers. Zo heeft de opgave nieuwe elementen zoals de eco-regeling, de nieuwe registratie van landschapselementen en bufferstroken. Daarnaast was er late besluitvorming in Brussel over het GLB. Hierdoor was er een korte voorbereidingstijd. Dit jaar is ook de periodieke vernieuwing van ANLb-contracten. 

Verlengd tot en met 15 juni 2023
Er kwamen veel signalen dat de oorspronkelijke sluitingsdatum van 15 mei 2023 voor sommige boeren niet haalbaar is. Daarom is in overleg besloten de invulperiode met een maand te verlengen. 
 

Gerelateerde artikelen