Dreigende bedelstaf of niet, vermogend echtpaar was voldoende gewaarschuwd

Een echtpaar ziet zich geconfronteerd met een mogelijk oninbare rekening-courantverhouding van hun holding

Door Michiel Satink

Zaaknrs. 22/790 | 22/791

Over deze zaak: Voor steenrijk echtpaar dreigt bedelstaf 'na uitblijven waarschuwingen'

Accountants hebben een klant met een rekening-courantverhouding van inmiddels ruim boven de vier miljoen euro wel degelijk gewaarschuwd. Een klacht hierover is door de tuchtrechter ongegrond verklaard.

“In plaats van genieten van een welverdiend pensioen hangt een faillissement boven het hoofd'', zei een van de twee klagers op de zitting in oktober. Een bejaard echtpaar ziet zich geconfronteerd met een mogelijk oninbare rekening-courantverhouding van hun holding met het bedrijf van de man. Pas eind 2019, met het aantreden van een nieuwe accountant, werd het echtpaar dat bedrag duidelijk, zei hun raadsvrouw. De man van het stel was een gewiekst zakenman die eind jaren '90 twee evenementenhallen verkocht en later een paar jaar een camping en haven exploiteerde. Hij investeerde in vastgoed in Turkije en in de riante villa in Bakel, met een interieur vol goud, een jacuzzi en een parkeerkelder voor zes auto's.

Die villa staat nu te koop en de appartementen in Turkije zijn, gezien de gierende inflatie daar, amper wat waard. In een brief uit augustus 2014 zou het echtpaar al nadrukkelijk gewaarschuwd zijn over de hoog opgelopen rekening-courantschuld. Die brief is volgens de klagers echter nooit gestuurd. Uit een verslag van een bespreking uit 2017 moet een waarschuwing te lezen zijn. Als dat al het geval is, dan is die waarschuwing al te laat, zei de raadsvrouw. Toen was immers de werkmaatschappij al verkocht en was duidelijk dat er geen nieuwe inkomsten meer volgden. De klagers meenden overigens ook dat verslag nooit ontvangen te hebben. Daarom spanden ze een tuchtzaak aan tegen twee accountants.

De tuchtrechter meent dat voldoende aannemelijk is dat het gespreksverslag van november 2017 authentiek is en aan de klagers is verzonden. Dat het niet verstuurd zou zijn, is juist niet aannemelijk omdat een aantal in dat stuk genoemde actiepunten wel zijn opgevolgd. “Ik heb met je besproken dat de rekening-courant tussen de vennootschap en privé nu te hoog is en dat het saldo afgebouwd moet worden; vanzelfsprekend is het jouw eigen geld, echter de Belastingdienst kan dit zien als uitdeling en daarom dividendbelasting heffen; dit is niet wenselijk en daarom heb ik je geadviseerd om financiële middelen vrij te maken om de rekening-courant af te lossen'', schreef het accountantskantoor onder meer aan klagers in de brief van 2014.

De klagers zijn niet alleen afdoende gewaarschuwd, het is ook voldoende indringend gebeurd. Toen ze nog voor de klagers werkten, hadden de klagers voldoende privévermogen om de rc-verhouding te verrekenen. “Dat, zoals klagers stellen, vastgoed in Turkije recentelijk sterk in waarde is gedaald, was een ontwikkeling van na het moment waarop de werkzaamheden voor klagers vanuit het accountantskantoor beëindigd waren.'' 

De klacht is ongegrond.
 

Gerelateerde artikelen