Klachten over jaarrekening serviceflat ongegrond

Dat niet in de jaarrekening staat vermeld wat elke eigenaar van een appartement in een flat op de Wageningse Berg aan onderhoudskosten moet betalen, valt de accountant niet aan te rekenen.

Door Michiel Satink

Zaaknr. 21/1286

Over deze zaak: Jaarrekening geeft geen helder beeld 'en dat is de accountant aan te rekenen'

Het rommelt binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) van Parkflat Belmonte, een van de eerste serviceflats in ons land. Dat werd wel duidelijk uit de tuchtzaak die in januari diende, aangespannen door bewoners van de flat tegen de accountant die de jaarrekeningen controleert. De kosten worden volgens hen ook vrij lukraak per appartementsoort (klein, middel of groot) verdeeld. Grote appartementen moesten plots 600 euro bijbetalen voor de kosten, eigenaren van kleinere appartementen kregen 40 euro terug. “Hoe de accountant een jaarrekening kan goedkeuren zonder dat daarin een juiste kostenverrekening met de eigenaren vermeld staat, blijft voor mij een raadsel'', zei een van de klagers op de zitting.

De Accountantskamer meent echter dat in geen van de klachtonderdelen de beklaagde accountant blaam treft. Het is de ledenvergadering die de definitieve bijdragen per bewoner vaststelt. Hierbij speelt de controlerend accountant geen rol en hij kan hier dus ook niet tuchtrechtelijk op worden aangesproken. 

In het verleden zijn fouten gemaakt bij de verdeling van kosten waardoor de voorschotbijdrage voor januari 2021 gecorrigeerd werd. Volgens klagers had die aanpassing ook in 2020 moeten plaatsvinden. Dat in het verleden fouten zijn gemaakt bij de verdeling van de kosten, leidt niet meteen tot de conclusie dat de accountant tekortschoot in de controle van de jaarrekening 2020. De betrokkene moet controleren of de jaarrekening een door de wet vereist inzicht geef. “Betrokkene behoefde niet te controleren of de verdeling van de kosten op het niveau van de individuele eigenaren correct is geweest, omdat eventuele verschillen in de afrekening tussen leden onderling per saldo tot een balanspost van nihil leiden. Dergelijke verschillen komen niet tot uiting in de jaarrekening. Niet gebleken is dat betrokkene op dit punt tekort is geschoten'', aldus de tuchtrechter.

Ook vinden de klagers dat de accountant 'onvoldoende zicht heeft verkregen op de juiste werking van de administratie en organisatie van de VvE' en dat in het jaarverslag ten onrechte geen melding is gemaakt van de problemen binnen de organisatie. Maar er is geen rechtsregel die voorschrijft dat in dit jaarverslag melding gemaakt moet worden van problemen met betrekking tot de juiste werking van de administratie en organisatie van de VvE.

Ook werd geklaagd over het onvoldoende waarborgen van de onafhankelijkheid van de accountant. Naast controlewerkzaamheden is ook ander werk ten behoeven van de VvE aan het netwerk van het kantoor van de accountant uitbesteed. De accountant heeft onderkend dat er mogelijk sprake was van een bedreiging die een maatregel vereist. Niet alle maatregelen die hij trof kwalificeren ,,als maatregelen waarmee een bedreiging tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht'', stelt de tuchtrechter. 

Het gegeven dat medewerkers van het accountantskantoor die administratieve ondersteuning verleenden en mogelijk ook de jaarrekening van de VvE opstelden, niet deelnemen aan de controlewerkzaamheden is geen maatregel omdat dit sowieso een verboden zelftoetsing zou inhouden. Maar de overige maatregelen, zoals het uitvoeren van steekproeven, het toetsen van brondocumentatie en van bankmutaties gelden wel als zodanig. De klager heeft hier volgens de Accountantskamer niet aannemelijk gemaakt dat de beklaagde zijn onafhankelijkheid onvoldoende heeft gewaarborgd.

Alle klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

Gerelateerde artikelen