Berisping voor accountant die waarheidsvinding belemmerde

De suggestie dat de tegenpartij in een echtscheiding verborgen belangen in een Engelse firma van de Rolling Stones had, viel niet in goede aarde. De accountant baseerde zich zonder onderzoek op eenzijdige informatie, concludeert de tuchtrechter.

Door Michiel Satink

Zaaknr. 23/935

Over deze zaak: 'Dubieuze berekeningen' van accountant tegenover 'sprookjeswereld' van de klager

De beklaagde accountant kreeg in juni 2021 de opdracht de waarde van de ondernemingen van de klager per 31 december 2015 te bepalen. De klager is de man in een echtscheidingsprocedure waarin de accountant de vrouw bijstond. Op basis van een e-mail van de vrouw concludeerde de accountant dat de man belangen had in twee Engelse vennootschappen. 

De klager is directeur van de in Nederland gevestigde BV die de zakelijke belangen behartigt van popbands Rolling Stones en U2. Beide bands proberen door hun belangen in Nederland onder te brengen zo min mogelijk belasting te betalen. Een van die twee Engelse firma's is gelieerd aan de Rolling Stones. Van die firma is de klager directeur, maar ,,geen aandeelhouder en dat ben ik ook nooit geweest''. In het bedrijf waar hij wel aandelen had, was dat goed voor een waarde van 10.000 euro.

De accountant kwam echter op een totale waarde van 311.000 euro. Hij wekte zo de suggestie, meende de klager, dat hij vermogen verborgen hield voor de afwikkeling van de echtscheiding. De accountant zelf had het consequent niet over een rapport maar over een 'vragenbrief'. Hij had slechts vragen gesteld over de waarde van de deelnemingen van de klager. Volgens de klager heeft de accountant zonder enig bewijs en zonder een fatsoenlijk onderzoek een onjuist oordeel gegeven over de waardering van zijn ondernemingen en heeft hij hem er ten onrechte van beschuldigd dat hij twintig geheime bedrijven heeft.

Geen onderzoek
De Accountantskamer meent dat de brief de totstandkoming van een juist en volledig bindend advies in deze echtscheiding belemmert. Dit omdat in die brief onjuiste informatie is verschaft waarvoor de accountant geen deugdelijke grondslag had. Ook nam hij geen duidelijke voorbehouden op in de brief. Zo suggereerde hij dat hij zich mede op het Engelse handelsregister had gebaseerd. Maar dat was niet zo. Het enige dat hij had, was de informatie die de vrouw hem verstrekt had. Hij had geen onderzoek gedaan naar de juistheid daarvan. Ook wekte hij ten onrechte de indruk dat de totale waarde van de ondernemingen van de klager ruim 311.000 euro bedroeg.

In de overige verwijten gaat de tuchtrechter niet mee. “Uit de brief kan namelijk niet worden afgeleid dat betrokkene klager ervan heeft beschuldigd dat hij twintig geheime bedrijven heeft en dat hij belastingfraude heeft gepleegd. Betrokkene kan reeds daarom ook niet worden verweten dat hij in verband daarmee geen melding bij de FIOD heeft gedaan'', aldus de Accountantskamer in haar oordeel.

De Accountantskamer legt de maatregel van berisping op.
 

Gerelateerde artikelen