Uitgaven terrasscherm en windscreens als onderhoudskosten monumentenpand aftrekbaar

Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de eigenaar van een monumentenpand de uitgaven voor een terrasscherm en drie windscreens als onderhoudskosten mag aftrekken.

Belanghebbende (X) woont in een monumentenpand. Het pand is een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 Wet IB 2001. In geschil is of de uitgaven voor een terrasscherm en drie windscreens als onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar zijn.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de uitgaven aftrekbaar zijn omdat het pand, toen X het kocht, was voorzien van een terrasscherm en screens en X die heeft vervangen omdat ze waren versleten.  Het gaat derhalve om onderhoudskosten om het pand, zoals dat bij de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden bestond, in bruikbare staat te houden.

De stelling van de Inspecteur dat de uitgaven niet aftrekbaar zijn omdat het terrasscherm en de screens geen monumentaal karakter hebben, wordt door de Rechtbank verworpen, omdat deze eis in de tekst van artikel 6.31 Wet IB 2001 niet is te vinden. Dat sprake zou zijn van uitgaven die in huurverhoudingen ten laste van de huurder zouden komen heeft de Inspecteur niet aannemelijk gemaakt.

 

(Bron: Fiscanet)

 

 

Gerelateerde artikelen