Twinfield Samenwerken verbetert communicatie met klanten

Agro sector profiteert van geavanceerde oplossingen Wolters Kluwer.

Partnerbijdrage van:

Wolters Kluwer – een van de topexposanten van Accountancy Expo – is voor een modern accountantskantoor de onzichtbare én onmisbare medewerker die niet op de loonlijst staat. Softwareoplossingen van het bedrijf bieden accountants én klanten 24/7 optimaal inzicht in de stand van zaken. Ook als ze opereren in de specialistische agro sector. Met slimme practice management oplossingen realiseren accountantskantoren bovendien een perfect georganiseerde back office. Lees hoe je met Basecone, Twinfield, Alure en Twinfield Samenwerken de stap naar de toekomst zet.

Veel accountantskantoren profiteren van de geavanceerde oplossingen van Wolters Kluwer. Bijvoorbeeld omdat zij of relaties het professionele boekhoudpakket van Twinfield gebruiken. Daarmee besparen ze veel tijd op administratieve taken en hebben ze financiële gegevens altijd bij de hand. Slim verwerken van declaraties en facturen kan met Basecone. Die software herkent automatisch aangeleverde facturen en doet vervolgens een boekingsvoorstel. Beide producten vormen een perfecte combinatie met Alure Online, waarmee accountants eenvoudig en betaalbaar de backoffice automatiseren. En… met Twinfield Samenwerken zet Wolters Kluwer nu een nieuwe stap.

Twinfield Samenwerken
Dankzij Twinfield Samenwerken werken accountants slim digitaal samen met collega’s en klanten. Dat resulteert in vertrouwen, transparantie en rust en uiteindelijk meer tijd voor advies. “Als de accountant meer financieel coach wil zijn, moet hij zijn proces efficiënt inrichten. Dat doe je met Twinfield Samenwerken. In een app zien accountant en ondernemer wie wanneer welke actie moet ondernemen. Ook heb je allebei realtime inzicht in de stand van zaken. Dat is onontbeerlijk voor een goed advies”, vertelt Product Marketeer Mark Harmsma.

Slimmer communiceren met klanten
Twinfield Samenwerken is het slimme vervolg op Twinfield Boekhouden. “De fundamentele keuzes die we in de ontwikkeling van Twinfield Boekhouden maakten, werken nog steeds. We geven de accountant een soort kantoor in de software met daarin de administraties van de klanten. Twinfield Samenwerken ligt als het ware over de kantoorapplicaties heen. Communicatie en samenwerking tussen medewerkers en klanten verbeteren sterk. Je hebt bijvoorbeeld de boekhouding als basis voor de belastingaangifte sneller compleet omdat Twinfield Samenwerken onderlinge afhankelijkheden -die zijn afgestemd op afgesproken deadlines- automatiseert. Je bent af van het inkloppen van gegevens. Dat bespaart veel tijd en geld en voorkomt fouten.”

[avg-advertorial slug=”ontmoet-de-it-partners-|-accountancy-expo”] 

Perfecte tool
Twinfield Samenwerken geeft met voorgedefinieerde standaard serviceovereenkomsten ook een concreet handvat voor standaardisatie binnen het kantoor. “Het maakt eenduidig werken veel makkelijker. In combinatie met Alure Online is dit de perfecte tool voor het managen van de eigen backoffice. Je zet concrete stappen richting de accountant van de toekomst.”

Dienstverlening in de agro
Accountantskantoren met klanten in de agro sector werken graag met producten van Wolters Kluwer. Ook in deze sector biedt de koppeling van factuurverwerking van alle leveranciers aan de boekhouding veel efficiëntievoordeel. “We maken het dagelijkse werk makkelijker met automatisch inlezen van agro informatie”, zegt David de Haan, key accountmanager bij Twinfield. “Als accountantskantoor ondersteun je de agrariër zodat de administratie hem weinig tijd kost. Aan de andere kant wil hij met juiste en accurate cijfers wél zien hoe het bedrijf ervoor staat. Zeker omdat het een branche is die gevoelig is voor kostprijzen en opbrengsten.”

Adviezen en prognoses
Albert Roos, registeraccountant en senior-adviseur Basecone, wijst op een belangrijke trend. “De dienstverlening van accountantskantoren verschuift ook in de agro van puur administratie naar adviezen, prognoses, tussentijdse rapportages en maken van begrotingen. Daarvoor is het cruciaal dat de administratie zoveel mogelijk geautomatiseerd verloopt. De combinatie van Basecone en Twinfield levert een agrariër bovendien realtime inzicht op in zijn kengetallen. Niet alleen over banksaldo en omzet, maar bijvoorbeeld ook over de gemiddelde kosten of diepgaande analyses van gewas- en veesoorten.” 

Agromodule en EDI-platform
De Agro-oplossing van Wolters Kluwer, gebaseerd op de online combinatie Basecone en Twinfield, is specifiek gericht op de agrarische sector. Roos: “Bij Basecone ontwikkelden we de agromodule. Die combineer je eenvoudig met de boekhoudsoftware van Twinfield. In diverse extra velden verwerk je aantallen, gewichten en vennootcodes. Ook is er een integratie met JoinData/EDI-Circle, zodat de inkoopfacturen direct doorstromen en de juiste velden vullen in het boekhoudpakket. Leveranciers en agrariërs wisselen hun data uit via het EDI-platform. Zo heb je als accountantskantoor en als agrariër realtime inzicht in kosten en opbrengsten. Dat bespaart veel tijd en voorkomt fouten.”

Activamodule
De Haan wijst op de specifieke activamodule van Twinfield. “Daarmee rapporteert de accountant vanuit verschillende regimes cijfers voor de agrariër. Cijfers uit één bron gebruik je voor fiscale-, bedrijfseconomische- en commerciële doeleinden. De vaste activamodule is integraal gekoppeld aan de boekhouding. Van aanschaf tot afschrijving. Dat is handig voor de boer. Het draait met landerijen, vee en stallen al gauw om miljoenen. Dat moet financieel goed worden geregistreerd, compleet met afschrijvingen en fiscale componenten.”

Unieke module 
Volgens De Haan is de module een perfecte oplossing voor veel specifieke situaties in de  agrarische sector. “Regelmatig zie je bijvoorbeeld dat vader een stap terugdoet, maar nog met een entiteit eigenaar blijft van de stallen. Of dat vader en kind een VOF oprichten of bij een pensioen juist uit elkaar trekken. Voor dat soort situaties is deze unieke module heel handig. Geen ander online boekhoudpakket heeft dit. We voegen met onze kennis van het domein echt slimme functies toe.” 

Rekeningen-courantmodule
Roos benoemt de rekeningen-courantmodule. “Als een agrarisch bedrijf uit meerdere entiteiten bestaat, boek je leveringen, gedeelde kosten en onderlinge vorderingen direct in de rekeningen-courant van de entiteiten. Dat bespaart tijd en de onderlinge rekeningen-courant sluiten altijd aan. De administratie van de entiteiten klopt en de foutmarge is nul.”

Dashboards
Als laatste wijst De Haan op de mogelijkheid van dashboards maken, bijvoorbeeld met Power BI. “We ontsluiten data waarmee je als accountantskantoor grafische overzichten maakt, zoals dwarsdoorsnedes op basis van vee- of gewassoort of op basis van kostenplaatsen. Twinfield koppel je heel eenvoudig met diverse programma’s. Ook dat is een pre voor accountantskantoren, ook in de agro.” 

Gerelateerde artikelen