Tweede tranche subsidieregelingen energie-innovatie 1 juli open

De tweede tranche subsidieregelingen voor de Topsector Energie is vanaf 1 juli 2015 open. Het ministerie van Economische Zaken stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Op 1 mei zijn de subsidieregelingen voor de Topsector Energie gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen indienen voor energie-innovatieprojecten kan vanaf 1 juli 2015. Het ministerie van Economische Zaken stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.
 
Subsidiemogelijkheden

In de tweede tranche is subsidie aan te vragen  voor upstream gas, duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving, en systeemintegratie. Nieuw zijn de systeemintegratiestudies. Het gaat daarbij om haalbaarheidsstudies of milieustudies die consortia de mogelijkheid bieden om hun idee, concept, product of dienst gezamenlijk te verkennen. Omdat het thema systeemintegratie nog in een pril stadium van onderzoek verkeert, schept het haalbaarheidsprogramma de mogelijkheid om een breed scala te verkennen, zonder dat het daarvoor nodig is om meteen grote onderzoeks- of investeringsprojecten op te tuigen.
 
Over de Topsector Energie

De Topsector Energie organiseert en stimuleert de innovatiekracht van de energiesector door de innovatiebudgetten van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bundelen in gezamenlijke programma’s. De Topsector Energie geeft vorm aan de energie-innovatie doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord. Doel: meer Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart en een duurzamere energiehuishouding. Met de subsidies stimuleert het ministerie van Economische Zaken onderzoek en ontwikkeling rond schone en efficiënt opgewekte energie. De subsidieregelingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit.
 
Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata staat op www.rvo.nl/topsector-energie.

Gerelateerde artikelen