Tweede Kamer wil AFM en DNB meer macht geven

Minister Hoekstra (Financiën) maakt het toezicht op financiële markten inzichtelijker door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) aanvullende taken en bevoegdheden te geven.

Meer transparantie moet het vertrouwen in de sector en het toezicht versterken. Daarom regelt de minister met zijn wetsvoorstel de volgende zaken:

– AFM en DNB mogen onder voorwaarden waarschuwingen bij overtredingen of het stellen van geboden publiceren
– AFM en DNB mogen versneld waarschuwingen of sanctiebesluiten publiceren in reactie op publieke uitlatingen van een overtreder
– DNB gaat kerncijfers van banken openbaar maken

De minister krijgt brede steun voor zijn streven om het toezicht op de financiële sector transparanter te maken. Paternotte (D66) noemt toezichthouders met slagkracht een belangrijke pijler onder de financiële sector. Het is goed om gewone Nederlanders beter te informeren over misstanden, benadrukt Van der Linde (VVD).

Met het wetsvoorstel van Hoekstra worden stappen in de goede richting gezet, maar volgens verschillende woordvoerders moet er meer gebeuren. Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA): geef de toezichthouders mogelijkheden om op te treden tegen speculatieve "beleggingen" zoals binaire opties en bitcoinfutures. Leijten (SP): “Om gokken met geld van consumenten te voorkomen zouden toezichthouders financiële producten vooraf moeten toetsen en van de markt moeten kunnen halen. Van Dijck (PVV): “Geef DNB (om willekeur te voorkomen) niet alleen de mogelijkheid maar ook de plicht om te publiceren over bepaalde misstanden.”

Oorspronkelijk wilde Hoekstra AFM en DNB ook de mogelijkheid bieden om onderzoeksrapporten over individuele instellingen te publiceren. Dit punt is echter geschrapt na advies van de Raad van State.

"Belachelijk", zo noemt Van Dijck het besluit om het openbaar maken van individuele rapporten uit de wet te halen. Leijten stelt voor om het alsnog op te nemen en krijgt daarvoor bijval van Nijboer en Snels.

In het licht van Europese verordeningen en richtlijnen moeten we het advies van de Raad van State wel volgen, betoogt de minister. Ronnes steunt hem daarin: we moeten geen wet maken die in strijd is met hogere regelgeving.

AFM en DNB zijn slechts beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van het uitoefenen van hun toezichthoudende taken. Maar hoe kunnen banken dan hun recht halen als ze (reputatie)schade oplopen door een fout van een toezichthouder?, vraagt Van der Linde. We moeten de "schijn van willekeur" voorkomen, zegt Paternotte. Hij pleit voor een toets vóór de publicatie van toezichtgegevens.

AFM en DNB moeten een formeel besluit nemen voordat zij publiceren, zegt Hoekstra. Belanghebbenden kunnen vervolgens naar de rechter stappen als ze het daar niet mee eens zijn.

De Kamer stemt 6 februari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Gerelateerde artikelen