Twee derde van bedrijven onbekend met CSRD

Geringe kennis van CSRD bij toeleveranciers beursbedrijven.

De nieuwe CSRD-duurzaamheidsrapportages vormen nog een onbekend terrein voor veel Nederlandse bedrijven, meldt ABN AMRO op basis van onderzoek door I&O Research.

  • Beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf 2024 rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties volgens de CSRD-richtlijn.
  • Uit onderzoek van ABN AMRO en I&O Research blijkt dat veel van hun toeleveranciers niet op de hoogte zijn van de CSRD of dat ze ten onrechte denken dat deze hen niet zal raken.
  • Sectoren denken wel verschillend over de meerwaarde van de CSRD. Bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening zien hier meer kansen in dan bedrijven in andere sectoren.

Beursgenoteerde bedrijven worden met ingang van het nieuwe jaar verplicht om te rapporteren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Deze nieuwe richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is echter niet bij alle bedrijven bekend. Twee op de drie Nederlandse bedrijven hebben er zelfs nog nooit van gehoord, meldt ABN AMRO op basis van onderzoek door I&O Research. Het gaat dan om bedrijven waar de beursgenoteerde ondernemingen deels van afhankelijk zijn, bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening.

Zorgwekkend

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat meer dan de helft van de onderzochte bedrijven denkt dat de nieuwe richtlijn hun niet zal raken. Ten onrechte, aangezien de beursbedrijven moeten rapporteren over hun toeleveranciers. "Zorgwekkend", noemt ABN AMRO die onbekendheid. "Het feit dat twee op de drie bedrijven niet op de hoogte zijn van de richtlijn toont aan dat deze informatie-uitvraag nog niet voldoende op gang is gekomen." Door te rapporteren over duurzaamheid moet het voor investeerders en consumenten makkelijker worden duurzamere keuzes te maken.

Volgens het onderzoek weet een vijfde van de 587 onderzochte bedrijven in grote lijnen wel wat de CSRD-richtlijn inhoudt. Voornamelijk bedrijven uit de industriesector en de financiële en zakelijke dienstverlening zijn relatief goed op de hoogte. "Zo is de industrie een belangrijke sector als het gaat om CO2-reductie, terwijl van financiële instellingen wordt verwacht dat zij de duurzame prestaties van hun klanten inzichtelijk maken", schrijft ABN AMRO. Sectoren denken wel verschillend over de meerwaarde van de CSRD. Van de bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening ziet 42 procent kansen. Bijvoorbeeld om zichzelf te onderscheiden. Veel bedrijven in de handel, logistiek en horeca zien de nieuwe richtlijn echter vaker als een probleem. Met name de extra administratie staat hen tegen. Die komt niet gelegen "in deze tijd van zwakke economische groei", aldus de bank.

Lees ook:
Corporate Sustainability Reporting Directive in vogelvlucht
Column: 'CFO pas op ! De deadline nadert, start dus tijdig met CSRD'
Accountantsuitdaging bij tegengaan greenwashing in financiële verslagen