Twee accountants voor tuchtrechter gedaagd wegens privacygevoelige informatie [14/669]

Twee accountants zijn voor de tuchtrechter gedaagd omdat in een hoger beroep tegen een uitspraak van de Accountantskamer vertrouwelijke gegevens worden gebruikt. Volgens de raadsman van de beklaagden hoort deze zaak niet thuis in Zwolle.
In een scheidingsprocedure hebben de RA en AA niet conform de regelgeving gehandeld, oordeelde de Accountantskamer in Zwolle in december vorig jaar. Beide accountants kregen een berisping opgelegd maar gingen in hoger beroep. Die zaak heeft nog niet gediend, maar tussen de ingediende stukken zit vertrouwelijke informatie, aldus de vrouw die eerder succesvol beide accountants voor de tuchtrechter daagde. Het gaat om privacygevoelige informatie die ze zelf, ondanks herhaalde verzoeken, niet van het betreffende accountantskantoor heeft mogen krijgen. ,,Bovendien zijn de stukken onjuist, suggestief en onvolledig”, zei ze maandag. ,,De accountants maken wederom schromelijk misbruik van de voormalige vertrouwensrelatie.”
De raadsman van beide accountants meende dat deze zaak helemaal niet bij de Accountantskamer thuis hoort. ,,Dit is geen handelen van mijn cliënten als accountants maar als procespartij.” De Accountantskamer ziet juist toe op de juiste naleving van de beroepsuitoefening van accountants. Ten tweede valt de vrouw in herhaling: de klachten zijn deels dezelfde als die waar de tuchtrechter in december al over oordeelde. En je kunt niet twee keer voor hetzelfde veroordeeld worden. 
Vonnis
Twee accountants die in een hoger beroep stukken inbrachten waarop volgens de klager geheimhouding rust, zijn niet over de schreef gegaan. Volgens de Accountantskamer mag van de accountants verlangd worden dat ze meewerken aan onderzoek door een tuchtrechter, ook als daarmee vertrouwelijke informatie overlegd moet worden.
De AA en RA zijn verleden jaar door de Accountantskamer berispt mede omdat ze de belangen van de klaagster als bestuurder in een BV na haar echtscheiding hebben achtergesteld. Beide accountants kregen een berisping opgelegd maar gingen in hoger beroep. Die zaak heeft nog niet gediend, maar tussen de ingediende stukken zit vertrouwelijke informatie, waaronder de aangifte IB van de klaagster en stukken uit de echtscheidingszaak. De accountants waren echter gehouden aan hun geheimhoudingsplicht, stelde de klaagster. Volgens de Accountantskamer mag in beginsel worden gevergd dat de beklaagde accountants medewerking verlenen aan het onderzoek door de tuchtrechter, ,,ook indien dat inhoudt bespreking van informatie die als vertrouwelijk kan worden aangemerkt”, aldus de Accountantskamer vrijdag in haar vonnis. Want als de betreffende accountant in onvoldoende mate meewerkt aan het onderzoek, kan de tuchtrechter daaraan gevolgen verbinden.
De klacht is daarom ongegrond verklaard.
 
Michiel Satink / JPZ 
Gerelateerde artikelen