Twaalf nieuwe subsidies van het Naionaal Groeifonds

Van zonnepanelen en batterijen tot micro-elektronica en groen staal.

2,6 miljard euro van het Nationaal Groeifonds gaat in de derde financieringsronde naar onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van klimaat, energie, high tech, digitalisering en gezondheidszorg. 

 

1. Circulaire Zonnepanelen: 412 miljoen euro

 

2. Circulaire batterijen uit minder-kritieke grondstoffen: 296 miljoen euro

 

3. Biobased Circular 338 miljoen euro

Met een snellere overgang van fossiele grondstoffen naar biogrondstoffen wordt de Nederlandse kunststofindustrie in staat gesteld om de omslag te maken naar het produceren van circulair plastic.

 

4. Maritiem Masterplan: 210 miljoen euro

Het doel van het Maritiem Masterplan is om in Nederland ten minste veertig betrouwbare, concurrerende en modulaire klimaatneutrale (demonstratie)schepen te ontwikkelen, bouwen en gebruiken. 

 

5. 6G-infrastructuur en toepassingen: 203 miljoen euro

 

6. Deltaplan valorisatie 417 miljoen

Het zwakke punt van Nederlandse onderzoekers en ondernemers is het naar de markt brengen van deze kennis (valorisatie), onder andere door gebrek aan (durf)kapitaal en onvoldoende samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en ondernemers. Met dit project wordt dit punt aangepakt met als doel om Nederland ook in de top-drie Europese landen qua valorisatie te krijgen.

 

7. Holomicrobioom 200 miljoen euro

Dit project onderzoekt hoe microbiomen samen een groot netwerk vormen. Met deze kennis van het zogenoemde holomicrobioom kunnen betere en gezondere producten worden ontwikkeld.

 

8. RE-GE-NL: 129 miljoen euro

Dit voorstel richt zich op de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel. 

 

9. Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie: 125 miljoen euro

 

10. POLARIS: 102 miljoen euro

Het doel van POLARIS is het realiseren van een nieuwe generatie technologie die ervoor zorgt dat Nederland voorop blijft lopen in het maken van complexe micro-elektronische Radio Frequency (RF) systemen. 

 

11. Groeien met Groen Staal: 124 miljoen

Groeien met Groen Staal wil met het implementeren van circulaire ketens en verminderen van emissies de transformatie naar een duurzame staalsector met vijf jaar versnellen en daarmee een sterke internationale concurrentiepositie opbouwen. 

 

12. Charging Energy Hubs: 44 miljoen euro

De vraag naar elektriciteit en hernieuwbare energie neemt toe voor voertuigen die geen CO2 uitstoten. Het huidige elektriciteitsnet en de wet- en regelgeving zijn nog niet op deze stijgende vraag ingericht. Het voorstel wil dit probleem aanpakken door ontwikkeling van zogenoemde Charging Energy Hubs. Die maken integratie van laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen het bestaande net wél mogelijk.

Gerelateerde artikelen