Al uitgeschreven accountant toch voor een maand geschrapt uit register

Een accountant die zich uitschreef kort nadat een klacht tegen hem was ingediend, is toch voor een maand geschrapt uit het register. De Accountantskamer legde hem deze maatregel op omdat hij zijn werkzaamheden voor de klager niet voortvarend genoeg verrichtte.

Zaaknr. 22/1901

Door Michiel Satink

Met 'niet voortvarend genoeg' doelt de tuchtrechter op de jaarrekening 2019-2020 die al jaren door de betreffende accountant niet wordt afgemaakt. Een ondernemer in vouwwagens verzocht eind februari de beklaagde AA voor de zoveelste keer toch die jaarrekening af te ronden. De ondernemer heeft inmiddels een opvolgend accountant in de arm genomen maar die drong er bij hem op aan toch nog eens de AA te verzoeken zijn werk af te maken. Want het bedrijf kan moeilijk verder zo zonder deze cijfers. “Hij deed de toezegging de cijfers binnen veertien dagen op te leveren'', zei een van de twee klagers op de zitting in maart. Maar twee weken later lag er nog steeds niets.

Volgens de klagers zou hij alsnog met de cijfers komen ,,als wij de zaak introkken''. De beklaagde verscheen overigens niet op zijn zitting. Eerste belde hij met de mededeling dat hij niet wist wanneer de zaak zou dienen, daarna meende hij te ziek te zijn voor de zaak maar hij meldde wel dat hij via mail een aanvraag zou doen de zaak digitaal bij te wonen. Dat verzoek kwam nooit. De Accountantskamer vond dat de AA, die eind november al was uitgenodigd voor de zitting in maart, voldoende tijd had gehad. Dat hij geen gebruik maakte van de mogelijkheid de zaak via een videoverbinding bij te wonen, is voor eigen rekening.

Een accountant moet na het aanvaarden van een opdracht voldoende voortvarend te werk gaan. Twee jaar na afloop van het verlengde boekjaar 2019/2020 had de AA nog altijd geen jaarrekening samengesteld. “Naar het oordeel van de Accountantskamer is een dergelijke termijn voor het samenstellen van een jaarrekening veel te lang. Het lag op de weg van betrokkene om feiten of omstandigheden aan te voeren waaruit volgt dat dit in dit geval anders ligt. Dat heeft betrokkene niet gedaan'', oordeelt de tuchtrechter.

Ook op vragen van de klanten reageerde hij nauwelijks of zeker niet tijdig. Met dit alles heeft hij het beroep in diskrediet gebracht, aldus de tuchtrechter. Bij het opleggen van de maatregel is meegewogen dat zijn gedrag voor problemen heeft gezorgd bij de klager bij het aantrekken van financiering voor zijn bedrijf.
 

Gerelateerde artikelen