Klager: AA’s Flynth misten ‘grootschalige fraude’ medevennoot

Vijf accountants van Flynth hebben bij de samenstelling van drie jaarrekeningen van een vof ‘grootschalige faude’ over het hoofd gezien. Ook zouden ze zwartgeldtransacties hebben gemaskeerd. Dat beweerde een voormalige vennoot van deze inmiddels opgeheven vof vrijdag bij de Accountantskamer.

Door Jan Smit

Zaaknrs. 22/531 t/m 22/535 en 22/1374 t/m 22/1378

De malversaties zouden zijn gepleegd door zijn medevennoot, aldus klager. Deze vennoot was verantwoordelijk voor de administratie van de vof, klager nam de exploitatie voor zijn rekening.

De klachten hebben betrekking op de jaarrekeningen 2015 tot en met 2017 van de in het Limburgse Gennep gevestigde vof Spoorstraat. Die hield zich hoofdzakelijk bezig met de verhuur van vastgoed.

Klager, zelf bedrijfseconoom, besloot zich na een langdurig ziektebed in 2019 te gaan verdiepen in deze door Flynth samengestelde jaarrekeningen. Niet alleen omdat hij nog een flink schuld had bij de vof van 150.000 euro, terwijl zijn kompaan nog 37.000 euro tegoed had, ook omdat hij naar zijn zeggen al begin 2018 in de conceptjaarrekening 2017 was gestuit op vreemde posten. Zo was er voor bijvoorbeeld 12.500 euro geboekt onder algemene kosten zonder specificatie. 

Klager had daarop zijn voormalige medevennoot gevraagd om de administratie van 2017.
Daaruit bleek dat deze 12.500 euro betrekking had op tien facturen van 1.250 euro die de vennoot vanuit de vof aan zichzelf had betaald voor verrichte onderhoudswerkzaamheden. Wat hij daarvoor had gedaan was onduidelijk. Ook bleek de zakenpartner in datzelfde jaar via zijn privé-bv 85.000 euro uit de vof te hebben gehaald en weer 80.000 euro te hebben teruggestort.

Bij de bespreking van deze conceptjaarrekening met de cliënt-manager van het accountantskantoor – zelf geen accountant en (dus) ook niet bij de zitting aanwezig – en de medevennoot zou klager dit aan de orde hebben gesteld. Hij ‘moest wat zwart geld kwijt’, zou de zakenpartner hebben geantwoord. De cliënt-manager zou daarbij ‘met twee vingers in de oren’ hebben gezeten, aldus klager. Toen hij van het ‘witwassen’ vervolgens iets had gezegd zou zijn kompaan nogal tegen hem tekeer zijn gegaan. “Ik werd als een kleine jongen de kamer uitgescholden.”

In 2019 schakelde klager Hoffmann Bedrijfsrecherche in om de ‘fraude’ nog eens goed in kaart te brengen. De onderzoekers constateerden dat er voor in totaal 72.000 euro door zijn zakenpartner zou zijn gefraudeerd.

Klager overwoog daarop aangifte te doen tegen zijn voormalige medevennoot, maar besloot uiteindelijk daar toch van af te zien vanwege de hoge kosten. 

Wel klopte hij in 2019 aan bij Flynth. Hij wilde weten hoe het kon dat de AA’s die de jaarrekeningen hadden opgemaakt de fraude niet hadden ontdekt. Daar wilde men hem naar zijn zeggen niet te woord staan. 

De vijf betrokken AA’s hebben een andere kijk op de zaak. Jan Garvelink, advocaat van de accountants. “Toen klager zich in 2019 bij Flynth meldde met de door hem geconstateerde ‘grootscheepse fraude’ weigerde hij iedere toelichting. Er was geen enkele onderbouwing. Hoe moeten mijn cliënten daar dan iets van vinden?”

Dat er niet met klager zou zijn gesproken, is volgens Garvelink pertinent onjuist. “Punt is alleen dat hij nooit openheid van zaken wilde geven. Pas nu, in het klaagschrift, krijgen wij enig inzicht.”

Verontwaardigd was de advocaat ook over het feit dat klager sprak over zwart geld. “Mijn cliënten hebben drie keer met klager gesproken. De term zwart geld heeft hij daarbij nooit gebezigd; die horen we hier op de zitting voor het eerst. Dat vind ik niet plezierig. Geloof me, als de cliënt-manager de accountant had gemeld: er wordt zwart geld geboekt, dan was er iets heel anders gebeurd, dan gaan er direct allemaal alarmbellen rinkelen.”

Klopte het dat klager zijn aantijgingen richting de AA’s nooit eerder heeft willen onderbouwen, wilde de voorzitter van het tuchtcollege weten.

Klager: “Dat klopt, ik wilde mijn troefkaarten niet direct weggeven.”

De voorzitter: “Maar u hebt liefs drie keer met elkaar aan tafel gezeten!”

Klager: “Dat klopt ook. Ik had alle stukken bij me, we zijn daar gewoon niet aan toegekomen.”

Wat de tuchtrechters ook opviel was dat klager bij de drie door hem bekritiseerde jaarrekeningen wel telkens een LOR had ondertekend. Klopten die handtekeningen?, wilde één van hen weten.

“De handtekening onder de LOR bij de jaarrekening 2015 is niet van mij”, aldus klager. “Die bij de jaarrekening 2016 wel, maar ik kan mij niet herinneringen dat ik die heb getekend. Die verklaring bestaat uit twee delen. Dat lijkt op knip- en plakwerk. De LOR voor de jaarrekening 2017 heb ik wel gesigneerd.”

De tuchtrechter wilde weten waarom. Immers, er was volgens klager sprake geweest van ‘grootschalige fraude’.

Klager: “Ik voelde mij onder druk gezet, maar dat had ik inderdaad beter niet kunnen doen.”

De uitspraak: Tuchtrechters: klachten tegen AA’s Flynth ongegrond

 

Gerelateerde artikelen