‘Accountant weigert cliënt ten onrechte stukken uit dossier’

Een ondernemer verwijt zijn accountant dat deze hem gegevens weigert te verstrekken uit zijn dossier.

De AA in kwestie beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht.

Lees ook: Tuchtklacht en tegen-claim: 'Ik krijg ook nog geld van hem'

De zaak die de Accountantskamer vrijdagochtend behandelde draait om de overname van een spuitgieterij in 2011. De klager, destijds al een aantal maanden bij het bedrijf in dienst als adjunct-directeur met het doel het bedrijf over te nemen, kocht de onderneming mede vanwege de positieve vooruitzichten. Het bedrijf was weliswaar nog verlieslijdend, maar voor 2013 werd een positief bedrijfsresultaat voorzien van ruim 5 ton euro. Er zat voor ten minste 8 ton euro aan nieuwe omzet in de pijplijn – een substantieel bedrag op een jaaromzet van een kleine 2,4 miljoen euro.

De werkelijkheid bleek minder rooskleurig. Tot 2014 leed het bedrijf alleen maar verlies. Dit terwijl de klager annex nieuwe eigenaar totaal liefst 1,2 miljoen euro voor het bedrijf betaalde – inclusief een van de oude eigenaar overgenomen banklening van 5 ton euro. De klager voelt zich bekocht. Deels rekent hij dit zichzelf aan – "Ik ben een beetje goedgelovig geweest, naïef zo u wilt." -, maar hij is hierover ook in gesprek met de erven van de inmiddels overleden, voormalige eigenaar.

Voor die gesprekken wil hij van de accountant een onderbouwing van de voorspelde omzetten voor de periode 2011-2015, een specificatie van de 'nieuwe omzet' van 8 ton euro en van de resultaten in de eerste maanden van 2011, het jaar waarin klager het bedrijf overnam.

De accountant weigert die informatie te verstrekken. Volgens deze AA was de klager, die de BV kocht, voor de datum van de overname – 18 juli 2011 – helemaal niet zijn opdrachtgever, maar de holding van de voormalige eigenaar. Daarom beroept de accountant zich op zijn geheimhoudingsplicht.

Volgens de nieuwe eigenaar snijdt dit argument geen hout. "Alle declaraties waren aan de BV gericht en zijn ook steeds door haar voldaan. Dit betrof zowel de periode voor als na de overname", betoogde diens advocaat Sander Drijber.

Door het belang van zijn cliënt onvoldoende te onderkennen en voorrang te geven aan de belangen van de verkoper, terwijl hij in 2011 voor alle betrokkenen is opgetreden, heeft de accountant tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld, meent de raadsman. Hij heeft daarmee de fundamentele beginselen van integriteit en objectiviteit geschonden.

Ad van Engelen, advocaat van de accountant, kaatste de bal terug. De klager had zelf beter onderzoek moeten doen naar de financiële situatie bij het bedrijf voordat hij dit kocht, stelde hij.

De accountant is volgens de advocaat zorgvuldig te werk gegaan. Hij heeft binnen het kantoor uitvoerig over de situatie overlegd en er is zelfs advies ingewonnen bij de NBA. Daar kreeg de accountant overigens te horen dat hij zelf de afweging moest maken.

Ook voor de optimistische prognoses is de accountant naar eigen zeggen niet verantwoordelijk. Die waren afkomstig van de eigenaar en de commissarissen. “Het enige wat ik heb gedaan is die gegevens vanuit een boekhoudprogramma in een mooi rapport zetten.”

De uitspraak: 
AA had koper inzage moeten bieden in al te rooskleurige prognoses

Auteur: Jan Smit/Juridisch Persbureau Zwolle

Zaaknr. 18/821

Lees hier meer over tuchtzaken- en uitspraken

Gerelateerde artikelen