Waarschuwing voor fout bij winstverdeling vennoten

Een accountant die een bepaling voor de winstverdeling tussen vennoten over het hoofd zag heeft een waarschuwing gekregen.

Zaaknr. 21/1897

Door Michiel Satink

De zaak: Fout accountant leidt tot schadevordering en tuchtzaak

De akte van een agrarische Vennootschap onder Firma wijzigde in mei 2018 na toetreding van een neef tot het familiebedrijf. De accountant paste de wijziging echter niet toe bij het samenstellen van de jaarrekening 2018. In de nieuwe akte kwam een gewijzigde winstverdeling en kennelijk was de klager niet op de hoogte van de effecten hiervan op zijn positie. Dat andere vennoten niet klaagden over deze 'wanverhouding' in het vermogen is logisch, zei de gemachtigde van de klager. “Het was immers niet in hun nadeel'', zo zei hij op de zitting in maart dit jaar.

De adviseur van de accountant stelde ten eerste dat hier misbruik werd gemaakt van het klachtrecht. Een accountant die door de tuchtrechter op de vingers is getikt, staat minder sterk in een civiele zaak waar het gaat om een mogelijke schadevergoeding. En dat is waar de klager op uit is, meende de adviseur. De reden voor het indienen van een tuchtklacht doet eigenlijk niet ter zake, reageert de Accountantskamer in haar oordeel. Zoals wel vaker gesteld: de lat voor het klagen bij deze tuchtrechter ligt laag. De klager trad zelf uit de VOF en werd daarbij geholpen door een jurist, een fiscalist en een notaris van het kantoor ABAB waarvoor ook de accountant werkt. De accountant had inhoudelijk geen bemoeienis met de in de VOF-akte neergelegde afspraken. De accountant mocht er van uit gaan dat de akte de afspraken juist weergaf. Dat maakt dat zij niet vaktechnisch verantwoordelijk is voor die begeleiding en advisering waarover ook geklaagd werd.

De beklaagde accountant erkende dat er 'een fout de jaarrekening in is geslopen'. Na overeenstemming over de correctie is de fout binnen vijf dagen hersteld. ABAB compenseerde de fout financieel. Het ging om een materiële post in de jaarrekening en de winstverdeling raakte direct de individuele financiële positie van de vennoten. “Zeker nu sprake was van een toegetreden vennoot en een nieuwe VOF-akte had betrokkene alert moeten zijn om ervoor te zorgen dat de winstverdeling in overeenstemming was met de nieuwe VOF-akte'', aldus de tuchtrechter. Dat maakt dat de Accountantskamer de beklaagde een waarschuwing geeft.
 

Gerelateerde artikelen