Tuchtzaak: ‘Ik wist niet dat accountant in dienst was van tegenpartij’

In een ruzie tussen de twee eigenaren van een detacherings- en trainingsbureau moest een accountant duidelijkheid scheppen over de cijfers.

Zaaknr. 17/1379

Volgens een van de directeuren liet de beklaagde accountant zijn objectiviteit varen en stond hij de tweede directeur bij door vrijwel alleen zijn claims in de cijfers op te nemen.

De bewuste accountant werd door de klager meegesleept in het zakelijke conflict, zo reageerde diens advocaat maandag op de zitting bij de Accountantskamer. De zaak draait om de oprichting en daarna afwikkeling van een vennootschap van twee ondernemers. In de afspraken die ze maakten werd ook gesteld dat de inkomsten van beider bedrijven voor de oprichting als omzet van de vennootschap geboekt werden. Een van de directeuren meende dat hij hiermee recht had op een managementvergoeding van 30.000 euro. De directeur die maandag klager was, hekelde dat standpunt. Uiteindelijk raakten beide heren gebrouilleerd. De accountant werd gevraagd of hij een conceptjaarrekening van 2014 wilde samenstellen. Die cijfers zouden dan in de aandeelhoudersvergadering bediscussieerd worden. Maar die cijfers kwamen grotendeels overeen met de claims van de tegenpartij. ,,Dat de accountant de tegenpartij vertegenwoordigde, werd mij nooit verteld'', zei de klager. 

Volgens de klager was de accountant financieel afhankelijk van de tegenpartij. Die zou de beklaagde ook privé benaderd hebben om de cijfers op te stellen. Bovendien schoof hij de accountant opdrachten toe. De accountant kwam met een concept maar die gaat uit van foute cijfers, ,,want met feiten is aangetoond dat die claims onjuist waren.'' Tot zijn afschuw deponeerde de accountant de cijfers ongewijzigd bij de Kamer van Koophandel.

Reeks klachten 
Advocaat Arjen Witteveen wees er op dat de klacht onderdeel is van een reeks klachten die allemaal in het teken staan van het conflict tussen de twee directeuren. ,,Er zijn voldoende aanwijzingen dat er andere motieven spelen.'' De accountant meende dat de algemene aandeelhoudersvergadering het orgaan was om het conflict te bespreken. Dat overleg was de enige mogelijkheid om beide partijen weer om tafel te krijgen. Hij verzamelde zo objectief mogelijk de cijfers. 

In de notulen van de vergadering noteerde de klager nog dat de accountant ,,onafhankelijk en objectief'' was. De accountant was steeds transparant en hield rekening met de belangen van betrokkenen. Een van de problemen was dat de samenwerking tussen beide partijen nauwelijks gedocumenteerd was. Het uitgangspunt was dat de omzet gelijk verdeeld werd. De accountant zocht contact met de helpdesk Vaktechniek van de Nba met de vraag of hij deze opdracht wel aan kon nemen. Dat kon, mits hij zijn onafhankelijkheid voldoende kon borgen. Hij zocht ook contact met klager. De accountant wilde van hem argumenten voor cijfers zoals hij ze wilde zien. Maar de klager wenste geen onderhoud. Dat de accountant alleen maar uitging van de cijfers van een van de directeuren en waar gegevens ontbraken zelf maar wat aanvulde, was absoluut geen sprake, aldus de raadsman. 

Maar hoe hij die objectiviteit gewaarborgd had, stond nergens in de stukken. Achteraf had hij dat moeten vastleggen, erkende de accountant. Vonnis over circa vijftien weken. 

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen