Accountant voelt zich opgejaagd wild

'Door valse controleverklaringen af te geven faciliteerde de inmiddels uitgeschreven accountant jarenlang bij het plegen van strafbare feiten'.

Zaaknr. 18/738

Na de veroordeling eind 2017 tot een jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk voor zijn aandeel in de miljoenenfraude bij zorginstelling Vivence moest de accountant vrijdag voor de tuchtrechter verschijnen. Wat voegt een tuchtzaak nog toe, vroeg zijn raadsman. Het Openbaar Ministerie daagt de inmiddels uitgeschreven accountant vooral “vanwege het effect richting de beroepsgroep'', zo meldde de klager.

De bestuurder van zorginstelling Vivence (ZSV) verduisterde meer dan 1,8 miljoen euro en gaf het bedrag volledig privé uit, zo staat in het vonnis van de rechtbank in Rotterdam uit december 2017. door valse controleverklaringen af te geven bij de jaarrekeningen faciliteerde de inmiddels uitgeschreven accountant jarenlang bij het plegen van strafbare feiten. 

Niet alleen maakte hij de jaarrekeningen niet naar waarheid op, ook vervalste hij een gespreksverslag. De veroordeelde accountant is in hoger beroep gegaan tijdens het vonnis. En dat is de reden dat zijn raadsman vrijdag niet in wilde gaan op de tuchtzaak. Zijn vrees is dat het Openbaar Ministerie gegevens uit de tuchtzaak in het hoger beroep zal gebruiken. Misbruik van het tuchtrecht, zo oordeelde de raadsman. “Met de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam had en heeft het OM wat het wilde. Waarom is ze dan nog met deze tuchtzaak begonnen? Enige noodzaak hiertoe bestaat niet.'' Hij wilde dat de tuchtzaak zou worden aangehouden tot er een arrest ligt in de beroepszaak.

“Bij alle tuchtprocedures die het OM tot nu toe tegen accountants heeft gevoerd die ook strafrechtelijk werden vervolgd, is de toezegging gedaan dat al hetgeen de accountant in het kader van de tuchtrechtelijke procedure verklaart, in de strafprocedure niet tegen hem zal worden gebruikt. Deze toezegging geldt ook in het geval van betrokkene'', aldus het OM. 

Ze meent dat van misbruik van het tuchtprocesrecht geen sprake is. Het effect van een tuchtrechtelijke maatregel is binnen de beroepsgroep veel groter dan een uitspraak van de strafrechter. Bovendien is het beleid bij het OM professionals aan hun beroepseed te herinneren. Het OM vindt een tuchtrechtelijke maatregel op zijn plaats gezien de kwalijke rol van de accountant. Terwijl de bestuurder volgens het OM maar liefst 2,5 miljoen euro aan de zorgstichting onttrok, vermeldde de beklaagde een aanzienlijk lagere beloning in de stukken van slechts 650.000 euro. Hij verstrekte over de jaren 2011-2015 een goedgekeurde accountantsverklaring, maar daarvoor ontbrak een deugdelijke grondslag. “Ten aanzien van de bestuurdersbeloning ontbreekt soms simpelweg aansluiting met wel in het accountantsdossier opgenomen facturen, maar ook ontbreken nadere werkzaamheden waarbij is nagegaan of de bestuurder aanvullende inkomsten genoten heeft.''

Ook deed de beklaagde geen melding van ongebruikelijke transacties, een verwijt die hem in de strafprocedure niet gemaakt is. Binnen de instelling was structureel sprake van zeer omvangrijke geldstromen zonder dat hier facturen of contractuele verplichtingen tegenover stonden. Pas na een eerste verhoor als verdachte in een strafprocedure deed hij een eerste melding. Ook is er bewijs dat de accountant wist dat de bestuurder veel meer kreeg dan uit de jaarrekeningen blijkt. En hij vervalste notulen van een vergadering van de Raad van Toezicht. Handelingen die volgens het OM een accountant onwaardig zijn.

Opgejaagd
Inhoudelijk wilde de accountant niet reageren op vragen van de Accountantskamer. Wel voegde hij toe dat hij er alles aan heeft gedaan om discussie rond zijn persoon te vermijden. “Ik maak fouten en daar loop ik niet voor weg'', zei hij. Hij werkte mee in het strafrechtelijk onderzoek, verkocht zijn kantoor en wist zijn klanten en personeel goed onder te brengen bij een nieuwe eigenaar. In september 2018 gaf hij zijn titel op. “Ik voel me opgejaagd wild. Wat is de meerwaarde van deze procedure?'' De beklaagde zei zich te concentreren op het hoger beroep. De uitkomst daarvan is van groot belang voor hem en zijn gezin.

De uitspraak: Frauderende accountant voor drie jaar doorgehaald

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen