‘Hij had toch gewoon kunnen vragen: is die Audi van jou?’

Een waslijst aan klachten had de mede-eigenaar van een vof over de forensisch accountant die de vermeende fraude bij dit bedrijf moest onderzoeken.

Door Jan Smit

Zaaknr. 21/1045

Teveel fouten. Te laat. Niet reageren. En buitensporig declareren. De forensisch accountant, tevens RA, die in opdracht van de eigenaren van een vof een bindend advies moest opstellen in een civiele procedure tussen deze vennoten, heeft de plank behoorlijk misgeslagen.

Althans, dat betoogde de dga – tevens klager – van een van de twee bv’s die eigenaar zijn van deze vof maandag bij de Accountantskamer. De twee compagnons tegen wie hij een rechtszaak heeft aangespannen zijn de eigenaren van de andere bv.

De vof waar het om draait is Easysource, een bedrijf dat zich richt op de inkoop voor zorgorganisaties. In 2020 ontdekte klager naar eigen zeggen dat zijn zakenpartners voor 4,2 miljoen euro aan de onderneming zouden hebben onttrokken. Hij spande daarop een rechtszaak aan tegen deze ‘fraudeurs’. Die diende op 15 september 2020. Uitkomst van de zitting was dat beide partijen een forensisch accountant zouden inschakelen voor een bindend advies.

De keuze viel op de RA. Hij zou 15 november zijn eerste conceptrapport klaar hebben. Dat werd 23 december. Vreemd, deze vertraging, vond klager. “Ik heb hem vier usb-sticks aangeleverd. Met alle foutieve transacties, gecategoriseerd nota bene. Verkeerde belastingbetalingen, te hoge managementfees, privé-uitgaven die op de zaak zijn gezet, omgeleide omzet. Dat is voor een forensisch accountant toch een vrij eenvoudige klus.”
 
Over de inhoud van dit eerste conceptrapport was klager nog minder te spreken. “Ik heb toen direct gezegd: dit zit vol fouten en het is onleesbaar. Terwijl de opdracht toch zo duidelijk was: maak een stakingsbalans; wie moet wat aan wie betalen.”

Punten waarover het rapport geen duidelijkheid verschafte betreffen onder meer de 1,6 miljoen omzet die volgens klager is omgeleid naar andere ondernemingen van zijn partners. Ze deden dat volgens hem door facturen te verzenden op briefpapier van Easysource waarop alleen het bankrekeningnummer zou zijn veranderd. Ook zijn volgens klager diverse privé-uitgaven op de zaak geboekt. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over facturen van bijvoorbeeld Schaap & Citroen, BMW en voor beveiligingsapparatuur die duidelijk niet voor Easysource was bestemd.”

Klager zette zijn bezwaren op schrift en stuurde dit 5 januari naar de RA. Op 1 februari lichtte hij die tijdens een Teams-meeting mondeling toe. De RA had volgens klager weinig gedaan met de door hem verschafte informatie over de dubieuze transacties en zich vooral gebaseerd op onjuiste jaarrekeningen. Die zijn volgens hem opgesteld door een ‘zeer dubieus administratiekantoor’ en bieden een verkeerd beeld van de werkelijkheid.

In maart volgde een tweede conceptrapport. Dit bevatte volgens klager nog steeds dezelfde fouten. Voor hem reden ‘ten einde raad’ zelf maar een andere accountant in te schakelen. “Die accountant heeft op basis van de door mij aangeleverde gegevens in nog geen tien dagen vier jaarrekeningen geherstructureerd. Daaruit alleen al bleek dat de heren nog 3,1 miljoen euro moeten betalen.”

Kosten van deze exercitie: 10.000 euro. Opmerkelijk laag, vindt klager. Temeer omdat de kosten van de beklaagde forensisch accountant volgens hem de pan uitrezen – de hoogte van de declaraties is een van de vier onderdelen van zijn klacht. “Het begon met 15.000 euro. Na het eerste tussenrapport werd het 32.000 euro, uiteindelijk 64.000 euro. Ik heb toen gezegd: 32.000 euro is the limit.”

Een stakingsbalans maken? Nee, dat was niet de opdracht die haar client september 2020 had gekregen van de twee strijdende partijen, aldus Karen Harmsen, advocaat van de RA. “De opdracht was duidelijk: onderzoek alle financiën van de vof Easysource. Zo staat het ook op papier.” Een opdracht die volgens haar ruim is geformuleerd. “Het ligt gezien de litigieuze setting voor de hand dat dan niet iedereen met de uitkomst tevreden is.”

Ook volgens de RA zelf heeft hij precies gedaan wat er van hem werd gevraagd. “Een gedetailleerd verloop maken van de kapitaalrekeningen. Dat was hoe ik mijn opdracht zou invullen. Daar waren beide partijen het mee eens. Dat heb ik vervolgens gedaan. En dan niet op basis van de bestaande jaarrekeningen. Ik heb steeds gekeken hoe de banktransacties zijn verwerkt in de administratie – privé dan wel zakelijk. Ook bij de door klager genoemde transacties is zo uiteindelijk alles op de juiste kapitaalrekening beland. Er is dus niets ten laste gekomen van een verkeerde partij. De uitkomsten van het rapport zijn alleen niet conform de verwachtingen van klager. Dat is waar deze klacht om draait.”

De vertraging vloeide volgens Harmsen onder meer voort uit de trage aanlevering van informatie door de compagnons en de accountant van Easysource, maar ook door de wens van klager om zijn kritiek op de eerste conceptversie mondeling te kunnen toelichten.

Die mogelijkheid kreeg klager op 1 februari, betoogde de advocaat. Dat klopt, reageerde klager. “Uw client heeft toen geluisterd, maar wederom geen enkele vraag gesteld. Niet over de omgeleide omzet, niet over de privétransacties, zelfs niet over mijn auto. Die bleef maar op mijn kapitaalrekening staan, terwijl dat niet had gemoeten. Hij had toch gewoon kunnen vragen: is die Audi van jou!” 

De uitspraak: Eigenaar VOF vangt bot met klacht tegen forensisch accountant

Gerelateerde artikelen