Tuchtrecht: Claim van 8 miljoen na foute berekening voorraad

Door een foute waardering in de voorraad zou een aandeelhouder pas veel te laat ingegrepen hebben...

Zaaknr. 17/2728

Het accountantskantoor dat de jaarrekening opstelde kreeg een claim van 8 miljoen euro aan de broek. Het kantoor sleepte vervolgens de opsteller van die schadeberekening voor de tuchtrechter.

Volgens het kantoor heeft de opsteller van dit rapport – werkzaam bij PwC en inmiddels uitgeschreven als registeraccountant – zich blind gestaard op bevindingen van de opdrachtgever. “Van een registeraccountant mag een kritische opstelling verwacht worden'', zei advocaat Friso Serraris. 

De beklaagde is ook jurist en lid van de Ondernemingskamer. In het rapport staat veel meer dan alleen een berekening. Gezien het statuur van de beklaagde is het mogelijk dat een civiele rechter er ook meer in leest dan alleen een berekening, denkt de raadsman. Het klagende accountantskantoor controleerde de jaarrekeningen 2008 en 2009 van een bouwer van liften en hoogwerkers. Door een fout in die jaarrekeningen werd een positieve waardering van 3 miljoen euro er een van 1 miljoen euro negatief. Een grote aandeelhouder kwam daar jaren later pas achter. Had die dit eerder geweten dat had deze ingegrepen en waren de resultaten van het bedrijf al eerder in de lift gekomen.

Om de hoogte van die schade te berekenen werd PwC ingeschakeld. Dit rapport, en twee volgende rapporten, worden nu gebruikt in een civiele procedure tegen het accountantskantoor. “Hij heeft te zeer zijn opdrachtgever willen dienen'', is de conclusie van dat kantoor over die rapporten. Zo werd het kantoor geen hoor- en wederhoor geboden. “De verweerder legt zelf verbanden en trekt zelf conclusies over wat in zijn ogen de schade is en op wie dat verhaald kan worden'', aldus de raadsman. Aannames over die schade werden klakkeloos overgenomen.

Advocaat Gertjan Boekraad meent dat het kantoor met de gedaagde een discussie wil voeren over de feiten van de zaak, over de juridische kwalificaties daarvan en over de keuzes die in die schadeberekening zijn gemaakt. “Die discussie moet echter worden gevoerd – en wordt ook gevoerd – in de civiele procedure.'' Als de accountant als partijdeskundige wordt gevraagd een schadeberekening op te stellen mag deze uitgaan van de stellingen van die partij. “Als maar duidelijk is dat de accountant die feiten niet zelf heeft onderzocht of juridisch getoetst en dat zijn bevindingen daar dus ook niet op zien'', aldus de raadsman. 

Volgens hem is hier het tuchtrecht alleen in beeld als de gedragsnormen zijn overschreden. En daar is geen sprake van. De accountant nam helemaal niet klakkeloos notoire onzin voor waar aan, zoals gesteld wordt. Hij voerde een bepaalde vorm van 'sanity check' uit en zette uiteen wat de gevolgen van die foute voorraadwaardering waren. Het ging hier wel om een verschil van een paar miljoen.

De Accountantskamer wilde vooral weten welk causaal verband er is tussen geleden schade en de fout gewaardeerde voorraad. De omzet van het bedrijf was al aan het dalen. “Dat causale verband is iets dat juist in de civiele procedure aan de orde komt'', aldus Boekraad.

Het vonnis: Accountant voor twee maanden doorgehaald

Lees ook de analyse van deze zaak: Lessen uit het tuchtrecht: precair schaderapport

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen