Tuchtrecht: AA vier maanden doorgehaald vanwege gesjoemel met administratie klant

De Accountantskamer heeft een AA de maatregel van tijdelijke doorhaling in het accountantsregister voor de duur van vier maanden opgelegd. De accountant verzorgde de financiële administratie van een afhaalrestaurant en het Openbaar Ministerie had een klacht ingediend tegen de AA onder meer vanwege gesjoemel met de kasadministratie, de aangifte omzetbelasting en het niet-melden van een ongebruikelijke transactie.

Het OM had onder andere een klacht ingediend tegen de accountant over het feit dat die in reactie op een vordering tot uitlevering van het kasboek van de cliënt de primaire kasregistratie zodanig aanpaste dat de negatieve stand van de kas verdween en deze aangepaste registratie uitleverde zonder mede te delen dat die registratie niet origineel was en is aangepast. Dergelijke handelwijze is volgens de Accountantskamer in strijd in de fundamentele beginselen van integriteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Het daarnaast voor de cliënt indienen van aangiften omzetbelasting terwijl de AA wist dat de door de cliënt aangeleverde omzetgegevens onvolledig en daardoor onjuist waren, en de aangiften omzetbelasting steeds in het voordeel van de cliënt waren, is eveneens in strijd met de fundamentele beginselen van integriteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Tot slot is gegrond de klacht over het niet tijdig melden van het bestaan van een negatieve kas als een ongebruikelijke transactie. Een en ander leidt tot de conclusie dat betrokkene met zijn handelwijze het accountantsberoep in diskrediet heeft gebracht en zodoende het fundamentele beginsel van professionaliteit heeft geschonden.

In het kader van de bepaling van de strafmaat is er mede acht op geslagen dat betrokkene er nauwelijks blijk van heeft gegeven de onjuistheid en de onzorgvuldigheid van zijn handelwijze in te zien. Een en ander leidt tot de maatregel van tijdelijke doorhaling in het accountantsregister voor de duur van vier maanden.

Gerelateerde artikelen