Klacht tegen explosief rapport rond landgoed door tuchtrechter van tafel

Een groot deel van de 100 klachtonderdelen was ingetrokken omdat er geen onderbouwing van was aangeleverd.

Door Michiel Satink

Zaaknr. 20/175

Alle klachten over een nooit afgerond accountantsrapport dat handelt over een slepende kwestie in de gemeente Bloemendaal dat onder meer tot het vertrek van de burgemeester leidde, zijn ongegrond.

De tuchtklacht, ingediend door raadslid Marielys Roos, bestond uit maar liefst honderd onderdelen. De kwestie rond landgoed Elswoutshoek had ook voor haar persoonlijk consequenties omdat het Openbaar Ministerie haar vervolgde voor het naar buiten brengen van vertrouwelijke stukken. Ze werd strafrechtelijk veroordeeld, maar ging in beroep. De kwestie draait rond de ontwikkeling van het landgoed dat volgens de kopers is tegengewerkt door de gemeente Bloemendaal. De gemeenteraad van Bloemendaal gaf forensische accountants van het bureau Integis opdracht de hele kwestie nu voor eens en voor goed uit te zoeken. Roos weigerde met de onderzoekers te praten omdat het hoger beroep in haar strafzaak nog liep. Ze voelde zich niet vrij te praten over vertrouwelijke stukken. Veel verder dan een oriënterend vooronderzoek in 2018 kwam de accountant niet. Desondanks verweet Roos hem onder meer dat hij een onvolledig onderzoek verrichtte.

Honderd klachten
Na drie afgewezen wrakingen behandelde de Accountantskamer afgelopen maand de klacht. Een groot deel van de honderd klachtonderdelen was of al ingetrokken of werd terzijde gelegd omdat er geen enkele onderbouwing van was aangeleverd. In ruim drie pagina's schrijft de tuchtrechter voorafgaand aan haar oordeel hoe ze met de rommelige en omvangrijke klacht is omgegaan. 

“De klachtonderdelen zijn niet steeds goed te volgen omdat klaagster zich bedient van lange, niet steeds goed lopende en daardoor vaak niet of moeilijk te begrijpen zinnen'', schrijft de tuchtrechter. Ook staat de Accountantskamer vooraf stil bij het gegeven dat de accountant zijn onderzoek niet heeft kunnen afronden. Na fase één, het vooronderzoek, zou het vervolgonderzoek komen maar hij kon niet verder omdat de gemeenteraad de door hem gerapporteerde belemmeringen niet ophef. Ook kreeg hij de opdracht niet voor het vervolgonderzoek. De tuchtrechter staat hier uitdrukkelijk bij stil omdat de nodige klachten over het volgens het raadslid onvolledige onderzoek hiermee meteen van tafel kunnen.

De accountant liep in zijn vooronderzoek onder meer stuk op het gebrek aan medewerking van belangrijke personen aan het onderzoek. Een ervan was het klagende raadslid. Ook remt de vertrouwelijkheid die is opgelegd over bepaalde documenten en lopen er diverse procedures – waaronder de strafzaak tegen de klaagster – waarvan onbekend is welke invloed deze hebben op het dossier. Daarom twijfelt de accountant of de doelstellingen van het onderzoek, waarheidsvinding en afsluiting van het dossier, wel te behalen zijn. 

De gemachtigde van de klager vroeg op de zitting om het overleggen van het onderzoeksvoorstel. Dat voorstel is door de raad geheim verklaard en de klaagster kent dat voorstel, of kan die kennen, omdat ze onderdeel is van diezelfde raad. “Voorts: een tuchtklachtprocedure is niet ervoor bedoeld vertrouwelijke en of geheime stukken op tafel te krijgen door middel van een klacht waartegen een betrokkene zich slechts adequaat kan verweren door zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken'', schrijft de tuchtrechter.

Onbetrouwbaar
Ook had de accountant volgens de klaagster twijfels moeten hebben bij de integriteit van de huidige burgemeester. De informatie die hij aan de accountant gaf, was volgens haar ,,niet volledig en zelfs onbetrouwbaar en incorrect.'' Dat zou blijken uit de geheime stukken die ze de accountant gaf, maar opnieuw blijft onduidelijk om welke informatie het gaat.

Het maakt dat de klacht in alle onderdelen ongegrond is verklaard.

Gerelateerde artikelen