Topman Havenbedrijf Rotterdam maakt zich “grote zorgen” over verslechterend investeringsklimaat

Topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam maakt zich "grote zorgen" over het verslechterende investeringsklimaat. Ook de concurrentiepositie van de industrie, zoals de chemie staat in Nederland onder druk. Dat zei de topman bij de presentatie van de jaarcijfers van de grootste haven van Europa.

Siemons benadrukte dat bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn en dat Nederland opnieuw dé vestigingsplek voor innovatieve en duurzame chemie moet worden. Eerder bleek dat de chemiesector in Nederland een dalende trend laat zien. Volgens hem levert deze sector een cruciale bijdrage aan de transitie naar een duurzame economie. Om "tempo te houden" in de energie- en grondstoffentransitie**, moeten er volgens hem "moeilijke keuzes" door de overheid worden gemaakt.

  • 2024 wordt een onvoorspelbaar jaar
  • staatssteun voor verduurzaming onontbeerlijk
  • chemiesector op haventerreinen van Rotterdamse haven gaat achteruit

Het havenbedrijf pleit ervoor dat een volgend kabinet de haven ondersteunt in de overgang naar een duurzamere economie. Daarom is het van belang dat de politiek aandacht besteedt aan het versterken van het investeringsklimaat voor de industrie. Ook moet er oog zijn voor voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet, een "daadkrachtig" stikstofbeleid en voldoende goed opgeleid technisch personeel om de transitie gaande te houden.

Het Havenbedrijf Rotterdam haalt met ongeveer 1.300 werknemers een jaarlijkse omzet van € 825 miljoen. het bedrijf beheert een gebied van 12.500 hectare (zowel land als water). Meer dan 6.000 hectare hiervan zijn bedrijfsterreinen. De totale lengte van het havengebied strekt zich uit over ruim 40 kilometer. Jaarlijks wordt ongeveer 467 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dit omvat volgens cijfers zowel zeeschepen (ongeveer 30.000) als binnenvaartschepen (ongeveer 100.000). De werkgelegenheid omvat zowel directe als indirecte arbeidsplaatsen en bedraagt in totaal 193.000 banen. De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven wordt geschat op  30,6 miljard euro, wat overeenkomt met 3,2% van het BBP.

Het havenbedrijf benadrukt dat toekomstbestendige keuzes en een focus op beleidsuitvoering de positie van de Rotterdamse haven in internationale ketens verder kunnen ontwikkelen. Dit draagt bij aan het behalen van nationale en Europese klimaatdoelstellingen en versterkt de strategische autonomie van Europa.

Chemie daalt 

In het vierde kwartaal van vorig jaar nam de omzet van de Nederlandse industrie met bijna 10 procent af, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs. Vooral de chemiesector werd hard getroffen.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


2024 wordt onvoorspelbaar 

Vooruitkijkend verwacht de haven dat 2024 een "onvoorspelbaar jaar" wordt. "Des te belangrijker is het om in deze volatiele tijden als haven een stabiele koers te blijven varen en plannen tot uitvoering te brengen die de transitie verder helpen", zegt het havenbedrijf, dat onder meer verwijst naar CO2-opslagproject Porthos.

Lees meer: