Top Nederlandse consultancymarkt groeit sterk

De top van de Nederlandse consultancymarkt heeft een sterk jaar achter de rug. Acht op de tien bureaus zagen de omzet toenemen, waarbij de helft zelfs dubbelcijferige groei wist te boeken. Naast groei is voor 2017 het trainen en ontwikkelen van de eigen medewerkers de topprioriteit.

Dat blijkt uit een onderzoek van Consultancy.nl en de ROA onder de bestuurders van 156 adviesbureaus. Het onderzoek toont aan dat de consultancybranche de crisisjaren definitief achter zich heeft gelaten. Door economische tegenwind bij opdrachtgevers kampte de markt jarenlang met vraaguitval en druk op tarieven, waardoor bureaus een deel van hun omzet zagen verdampen. Ook worden adviesbureaus geconfronteerd met een sterk veranderd landschap, onder meer het gevolg van trends als globalisering, digitalisering, big data en de sterke groei van het aantal zzp’ers. 

Groei en hogere tarieven in 2016

Na een voorzichtig herstel in 2015 kan de top van de adviesmarkt in 2016 terugkijken op een goed jaar. Acht op de tien consultancybureaus hebben het afgelopen jaar een omzetgroei gerealiseerd, waarvan meer dan de helft (56%) zelfs groei van meer dan 10% wist te boeken. De groei is te danken aan een toename in het aantal projecten dat opgestart wordt bij opdrachtgevers, daarnaast zijn de tarieven van consultants over de hele linie gestegen. 51% van de ondervraagde bestuurders – CEO’s, Managing Directors of Partners – geeft aan dat de gemiddelde uurtarieven zijn gestegen, ten opzichte van 10% van de bureaus die een daling in de tarieven moesten incasseren.

Gunstige verwachtingen voor 2017

Over de toekomst zijn de bestuurders van de adviesbureaus positief gestemd. 82% is positief over de marktverwachting voor 2017 en de langere termijn, waarbij boutique spelers het meest optimistisch zijn. Van de tarieven wordt verwacht dat deze verder zullen stijgen: de helft van de partners rekent op een stijging van tot 5%; circa een vijfde verwacht een stijging van meer dan 5%. 

‘War for talent’ is back

De bestuurders noemen het vergroten van de naamsbekendheid en het werven en ontwikkelen van (nieuw) talent als belangrijkste prioriteit voor 2017. De prioriteiten verschillen enigszins per bureautype: branding en het aangaan van samenwerkingsverbanden wordt belangrijk gevonden door boutiques, grote bureaus leggen meer nadruk op recruitment.

De meest aangehaalde topprioriteiten zijn (1) verdergaande groei (omzetvergroting) realiseren en (2) het trainen en ontwikkelen van de eigen medewerkers. 

“De professionele consultancy bureaus zien we nu weer op grote schaal investeren in de werving van toptalenten en in de kwaliteit van de bestaande adviseurs. Dat is nodig om de groei mogelijk te maken en om te blijven voldoen aan de steeds veranderende en hogere eisen aan competenties en skills”, aldus Michael van der Velden van de ROA.

Dreigingen

De groei van interne adviestakken bij potentiële opdrachtgevers en de opkomst van zzp’ers worden als de grootste dreiging gezien voor de professionele consultancy in Nederland. “Het aantal zelfstandigen dat zich als adviseur presenteert is sinds 2008 bijna verdubbeld naar 90.000. Naast de toename in het aantal adviseurs maken de gevestigde bureaus zich vooral zorgen over de kwaliteit en de mogelijke impact daarvan op de reputatie van de branche”, zegt Larry Zeenny, onderzoeker van Consultancy.nl.

Gerelateerde artikelen