Ton Rutgrink RA commissaris bij ADO Den Haag

Ton Rutgrink RA is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag. Hij vergezelt daar de reeds aangestelde commissarissen Wang Hui, Liu Jian Hong en Jan Willem Wigt. Rutgrink is 68 jaar en vooral bekend van zijn vele jaren bij BDO Accountants.

Ton Rutgrink studeerde in 1976 bij het (toenmalige) NIvRA af als registeraccountant. Vanaf september 1966 was hij reeds werkzaam bij de (toenmalige) Rijksaccountantsdienst van het ministerie van Financiën, alwaar hij opleidingen volgde op het gebied van controletechniek en belastingrecht. In september 1977 verliet hij de Rijksaccountantsdienst om in dienst te treden bij het ministerie van VROM. Vanaf oktober 1978 tot en met eind 1984 functioneerde hij daar als hoofd van de Accountantsdienst.

Begin januari 1985 trad Rutgrink in dienst bij het accountantskantoor BDO, op 1 januari 1986 werd hij vennoot bij deze organisatie. Hij was verantwoordelijk voor (de ontwikkeling van) de cliëntenportefeuille van het kantoor Den Haag. Zijn cliëntenportefeuille omvatte zowel private als publieke cliënten. In 1996 trad Rutgrink toe tot de Raad van Bestuur van BDO Nederland; met ingang van 1 januari 1997 functioneerde hij als voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze laatste rol was hij de motor achter de ontwikkeling van de organisatie, zowel strategisch als operationeel. Begin 2000 werd onder zijn leiding een fusie gerealiseerd, waardoor de organisatie een omvang kreeg van circa 2.000 medewerkers. Met ingang van begin 1997 was Rutgrink tevens lid van de Policy Board van BDO International. Van 2001 tot en met 2003 trad Ton op als chairman van de Policy Board.

Sinds 1 januari 2007 vervult Rutgrink de rol van voorzitter van het College sanering zorginstellingen.