‘Toezicht op accountantsorganisaties bij één Europese toezichthouder’

In 2019 zou het toezicht op de financiële verslaggeving en op accountantsorganisaties bij één Europese toezichthouder moeten zijn ondergebracht. Dat stelt Eumedion, het corporate governance forum voor institutionele beleggers, in de vandaag ingediende reactie op het groenboek van de Europese Commissie voor de vorming van een kapitaalmarktunie.

Eumedion staat positief tegenover het voornemen van de Europese Commissie om in 2019 een Europese kapitaalmarktunie bewerkstelligd te hebben. Eumedion steunt ook de voorlopige denkrichtingen van de Europese Commissie om die kapitaalmarktunie vorm te geven. Eumedion vindt dat naast de vijf prioriteiten die de Europese Commissie voor de korte termijn heeft geformuleerd (zoals een herziening van de Prospectusrichtlijn) de Europese instituties nu al aan de slag kunnen met de verdere integratie van de Europese kapitaalmarkten door meer verordeningen in plaats van richtlijnen op te stellen en een verregaande harmonisatie van het toezicht.

Volgens Eumedion komt ‘gold plating’ bij richtlijnimplementatie nog te vaak voor. Ook interpreteren nationale toezichthouders de regels soms nog heel verschillend. In 2019 zou het toezicht op in ieder geval de financiële verslaggeving en op accountantsorganisaties bij één Europese toezichthouder moeten zijn ondergebracht.

Verder vindt Eumedion dat niet alleen de Europese effectenwetgeving verregaand moet worden geharmoniseerd, maar ook het Europese vennootschaps- en faillissementsrecht. Eumedion doet in haar reacties een aantal suggesties welke onderdelen daarbij prioriteit verdienen, zoals de overnamewetgeving en aandeelhoudersrechten.

Gerelateerde artikelen