Toetsing vrije ruimte werkkostenregeling nu nodig

Bent u in 2017 binnen uw vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gebleven? Of juist niet? U moet dat nu toetsen.

Dat schrijft de Belastingdienst. 

Het toetsen van de vrije ruimte is nodig zodat u in uw 1e aangifte over 2018 zo nodig de eindheffing WKR kunt betalen of verrekenen.

U berekent het totale fiscale loon van uw werknemers over 2017. Uw vrije ruimte is 1,2% daarvan. Als het bedrag dat u hebt aangewezen als eindheffingsloon, meer is dan de vrije ruimte, moet u daarover 80% eindheffing WKR betalen. Dat doet u uiterlijk in uw 1e aangifte over 2018.

Hebt u de eindheffing WKR in 2017 al aangegeven en betaald, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak? Toets dan nu of u te veel of te weinig hebt betaald. U verrekent de eindheffing uiterlijk in uw 1e aangifte over 2018.

Meer informatie over de eindheffing WKR vindt u in hoofdstuk 8 van het Handboek Loonheffingen.
 

Gerelateerde artikelen