Toch loonkostenvoordeel bij overnemen personeel

De Hoge Raad is tegen stoppen LKV bij fusies en overnames.

In de beschikking ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’ 2022 is ervan uitgegaan dat bij de overgang van een onderneming het recht op een loonkostenvoordeel (LKV) niet overgaat naar de overnemende werkgever. Maar volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad gaat dit recht wél over naar de overnemende werkgever. De Hoge Raad gaat hierover nog uitspraak doen. 

Dit betekent dat ondernemers die in 2022 personeel overnamen, bezwaar kunnen maken tegen het afwijzen van een aanvraag voor loonkostenvoordeel. Van overgang van een onderneming is sprake bij een fusie of bij de inbreng van een eenmanszaak in een BV. 

Volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad zet een bedrijf dat personeel overneemt de dienstbetrekking voort die de werknemer met de overdragende werkgever had. De Hoge Raad gaat nog met een definitief oordeel komen hierover. Het doorgaan van de LKV bij de overgang van personeel gaat misschien ook gelden voor contractovernames, waarbij de arbeidsovereenkomst met de werknemer ongewijzigd wordt voortgezet. Daarbij neemt een nieuwe werkgever alle rechten en plichten over arbeidsvoorwaarden over van de oude werkgever. Voorwaarde is dat de werknemers hetzelfde werk blijven doen na de overname onder dezelfde condities.

De Hoge Raad beslist waarschijnlijk in het najaar. Tot dat moment volhardt het ministerie van Financiën bij het standpunt dat de LKV niet mee overgaat bij een contractovername. Maar gedupeerde ondernemers kunnen daar wel bezwaar tegen aantekenen, in afwachting van het oordeel van de Hoge Raad.
 

 

Gerelateerde artikelen