TNO: ‘Milieu- en gezondheidsrisico chemische stoffen moet duidelijker worden’

Wordt gebruik chemische stoffen onderdeel van duurzaamheidsrapportage?

Onderzoekers van TNO dringen aan op een nieuwe aanpak in de chemische industrie. De industrie moet vanaf het begin de schadelijkheid van stoffen voor gezondheid en milieu onderzoeken. Te vaak worden de risico’s van stoffen zoals PFAS of bestrijdingsmiddelen pas bekend wanneer ze al op de markt zijn of ver in het productieproces.

  • Nieuwe chemische veiligheid aanpak noodzakelijk
  • TNO ontwikkelt risicobeoordelingshulpmiddel
  • Internationale steun voor preventieve maatregelen

Volgens TNO kunnen bedrijven door vroegtijdig risico’s te kennen, tijdig maatregelen nemen. Dit kan de gezondheidsschade en milieuschade aanzienlijk beperken. “Het huidige systeem loopt achter de feiten aan,” aldus een woordvoerder van TNO. “Een preventieve aanpak is essentieel voor een duurzame toekomst.”

Milieueffecten meetbaar

Om dit mogelijk te maken, werkt TNO aan een innovatief hulpmiddel. Dit systeem kan in een vroeg stadium de gezondheids- en milieueffecten van een stof voorspellen. In deze database staan momenteel gegevens over meer dan een miljoen stoffen. Bedrijven kunnen met dit hulpmiddel en de expertise van TNO nieuwe stoffen veiliger ontwikkelen. De combinatie van geavanceerde technologie en deskundige begeleiding biedt een nieuwe standaard voor chemische veiligheid. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Goed adviseren betekent uw cliënten informeren over relevante informatie en evenementen. Attendeer de CFO’s uit uw netwerk daarom op CFO Day, hét jaarlijkse event voor CFO’s op 30 mei in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

PFAS als voorbeeld

De voortdurende problemen met PFAS illustreren de noodzaak van deze benadering. PFAS, gebruikt in veel consumentenproducten, blijken nu schadelijk te zijn voor het milieu en de gezondheid. Dit probleem kwam pas aan het licht toen de schade al was aangericht.

Duurzame chemie

De chemische industrie staat onder druk om duurzamer te opereren. Regelgeving en publieke opinie dwingen bedrijven om verantwoordelijke keuzes te maken. Het TNO-onderzoek ondersteunt deze trend en biedt bedrijven de tools om aan deze eisen te voldoen.

Over de grenzen

Wereldwijd groeit de interesse voor deze innovatieve aanpak. In een recente publicatie van de Europese Commissie werd de noodzaak van vroegtijdige risicobeoordeling onderstreept . Ook de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) benadrukt het belang van preventieve maatregelen. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Rol van registeraccountants

Accountants kunnen bijdragen aan de verantwoordingsplicht en transparantie binnen de chemische industrie. Bedrijven moeten binnen aanstande regelgeving mogelijk hun processen en resultaten van het gebruik van chemische stoffen documenteren en rapporteren. Accountants kunnen een rol spelen door ervoor te zorgen dat deze rapportages nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Compliance en regelgeving

Compliance is een essentieel aspect van de rol van (register)accountants. Ze kunnen bedrijven helpen om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving rondom chemische stoffen en de risicobeoordelingshulpmiddel daarvan. Dit omvat het controleren van naleving van milieu- en gezondheidsvoorschriften, evenals het adviseren over beste praktijken en risicomanagement.

Duurzaamheidsrapportage

De verschuiving naar duurzamer gebruik van chemische stoffen, betekent dat accountants ook betrokken kunnen zijn bij duurzaamheidsrapportage waar het gaat om het gebruik van chemische stoffen. In de toekomst moeten zij bedrijven ondersteunen bij het opstellen van milieuvriendelijke rapportages die rekening houden met de gezondheidseffecten en milieueffecten van chemische stoffen. Dit sluit aan bij de groeiende trend van geïntegreerde rapportages waarin zowel financiële als niet-financiële prestaties worden belicht, met toezicht van accountants.

Risicobeoordeling

Accountants hebben een rol in risicobeoordeling en -beheer binnen bedrijven. Bij de implementatie van nieuwe chemische stoffen en processen kan de expertise van accountants waardevol zijn bij het identificeren en beoordelen van potentiële financiële en operationele risico’s. De betrokkenheid van registeraccountants in dit proces benadrukt de noodzaak van interdisciplinaire samenwerking. Het combineren van financiële expertise met wetenschappelijke en technische kennis kan leiden tot een meer geïntegreerde benadering van chemische veiligheid en duurzaamheid. Door samen te werken met chemici, milieuwetenschappers en andere specialisten kunnen accountants een breder perspectief bieden op de impact van chemische stoffen.


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Gerelateerde artikelen