Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen

Wet moet schuldeisers bij stopzetten onderneming beter beschermen.

De Tweede Kamer heeft vorige week de door minister Weerwind (Rechtsbescherming) ingediende Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Het wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. 

Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. Schuldeisers worden dan geconfronteerd met een schuldenaar die niet meer bestaat. Dat maakt het voor hen moeilijk om nog juridische stappen te ondernemen.

Het wetsvoorstel beoogt het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten door de transparantie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden.

Het wetsvoorstel bevat een verplichting voor het bestuur om een aantal stukken openbaar te maken door deze te deponeren bij de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. Nadat het bestuur de deponeringen heeft gedaan, stelt het de schuldeisers hiervan op de hoogte. Als er gronden zijn om te veronderstellen dat de verantwoordingsverplichting niet is nageleefd, kunnen schuldeisers inzage krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon. Eventueel kunnen bestuurders een bestuursverbod opgelegd krijgen. 

Doel hierbij is om het vertrouwenn en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.
 

Gerelateerde artikelen