Tien oplossingen voor problemen zzp’ers

Partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet kunnen zich buigen over een reeks voorstellen om beter onderscheid te maken tussen zzp'ers en werknemers. Ambtenaren van vier betrokken ministeries hebben tien oplossingen bedacht voor de onduidelijkheid die nu nog bestaat. Ze laten de keuze daartussen aan een volgend kabinet.

Zzp’ers en hun opdrachtgevers hebben nu nog te maken met de zogeheten wet DBA. Die moest hun vooraf zekerheid moest bieden dat de Belastingdienst hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband beschouwt. Maar de wet was niet te handhaven en werkte volgens zzp'ers en hun opdrachtgevers averechts. Zelfstandigen klaagden dat ze opdrachten misliepen omdat opdrachtgevers vreesden voor problemen met de fiscus.

Daarop besloot staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de wet in ieder geval tot eind dit jaar niet langer te handhaven, in afwachting van een oplossing. Alleen wie overduidelijk moedwillig over de schreef gaat, moet nog vrezen voor de fiscus.

De ambtenaren stellen tien oplossingen voor, waarvan een nieuw kabinet er ook een paar kan kiezen. Zo kan het kabinet beter omschrijven wanneer een zzp'er eigenlijk werknemer is en wanneer dat juist zeker niet het geval is. Opdrachtgevers zouden ook baat kunnen hebben bij een internetvragenlijst waaruit blijkt of ze hun zzp'er in dienst zouden moeten nemen. Verder kunnen bepaalde groepen werkenden worden aangemerkt als werknemer of juist als zelfstandige. Geen van de voorstellen lost alle problemen op, waarschuwen de ambtenaren.

De ambtenaren raden af de omschrijving van een dienstbetrekking in het Burgerlijk Wetboek aan te passen, zoals Wiebes afgelopen najaar opperde. Het is al genoeg de regelgeving die daarvan is afgeleid te veranderen en dat is veel minder ingrijpend.

De onduidelijkheid voor zzp'ers vloeide voort uit de pogingen van het scheidende kabinet om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil voorkomen dat werkgevers werknemers inruilen voor volstrekt van hen afhankelijke zzp'ers met veel minder rechten.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen