Tess, de nieuwe standaard in relatiebeheer?

In februari jongstleden heeft Acuity, bekend van MijnAccountantsPortal, een nieuw relatiebeheersysteem op de markt gebracht…

Partnerbijdrage van: 

Dit nieuwe systeem krijgt de naam Tess. Acuity claimt met Tess binnen de Nederlandse accountancymarkt de nieuwe standaard in relatiebeheer in handen te hebben. De ICT-dienstverlener uit Den Bosch verwacht door inzet van Tess binnen afzienbare tijd ook in dit segment een belangrijke speler te zijn.
 
De oorsprong van Tess ligt in 2017 met een marktanalyse en gesprekken met verschillende accountancy- en administratiekantoren. Zo wordt het Acuity duidelijk wat er op korte termijn vanuit de markt rond relatiebeheer zal ontstaan. Het gaat om een behoefte aan systemen die goed aansluiten bij de wensen van moderne vooruitstrevende kantoren. Acuity constateert verder de behoefte aan nieuwe businessmodellen, structuren, een wens om betere samenwerking en daadwerkelijk klantgericht te denken en handelen. In deze periode wordt ook zichtbaar dat binnen de branche de weerstand tegen cloud-oplossingen afneemt. Op termijn zullen ook deze oplossingen de standaard gaan worden.
 
Verder blijkt uit ervaring met MijnAccountantsPortal dat er binnen de kantoren steeds meer gebruik wordt gemaakt van mobiele applicaties en apps. Deze trend zal verder doorzetten. Uit gesprekken met kantoren komt ook naar voren dat deze veranderende tijden een nieuwe vorm van interactie tussen kantoor en technologieleverancier vereist. Men vraagt om flexibiliteit, transparantie, open standaarden en het recht én de mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Met name de afkeer van zogenaamde lock-in constructies wordt veelvuldig uitgesproken.
 
De uitkomst van de marktanalyse wordt vervolgens vergeleken met de productspecificaties en roadmaps van de branchegerichte aanbieders van relatiebeheersoftware. Uit deze vergelijking blijkt dat de in 2017 aangeboden systemen op termijn niet of niet volledig aansluiten bij de marktbehoefte. Modificatie zal ook niet eenvoudig te realiseren zijn. Het voorgaande heeft te maken met de technologie waarop de onderzochte relatiebeheersystemen ontwikkeld zijn. De beschikbare middelen en capaciteit om tijdig aan marktbehoeften te voldoen speelt hierin ook een rol. De nanotechnologie heeft duidelijk impact op elke industrie.
 
Op basis van de uitkomst van het betreffende onderzoek heeft de directie van Acuity een besluit genomen. Zij willen het segment van relatiebeheersystemen voor accountancy- en administratiekantoren betreden. Eind 2017 wordt een productontwikkelingstraject ingezet. Om de wetmatigheden van de snelle technologische ontwikkelingen niet te tarten, kiest Acuity er al jaren voor om branchegerichte oplossingen te baseren op zogenaamde ‘best of breed’ software. Deze software is ontwikkeld door technologische topspelers. Vanuit die filosofie is MijnAccountantsPortal destijds gebaseerd op IBM-technologie. Deze tijd is het ook niet meer mogelijk om op middellange termijn als zelfstandige lokale speler te concurreren tegen deze topspelers. Samenwerken is het nieuwe concurreren.
 
Om vervolgens de juiste technologiepartner te selecteren voor de ontwikkeling van Tess, koppelt Acuity de gewenste productspecificaties, voortvloeiend uit de marktanalyse, aan andere relevante criteria. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wens om Tess zeer concurrerend in de markt te kunnen zetten. Daarnaast is er een harde eis voor transparante prijzen en een stabiele prijsstelling op middellange termijn. Omdat Tess als de nieuwe standaard in relatiebeheer ontwikkeld wordt, zal de zogenaamde on-boarding tijd van nieuwe kantoren en gebruikers zeer beperkt moeten zijn. Door standaardisatie is maatwerk niet nodig. Een kantoor specifieke inrichting behoort tot de mogelijkheden.
 
Het platform van Salesforce blijkt voor Acuity de juiste keuze om Tess op te ontwikkelen. Marketeers, productmanagers en ontwikkelaars van Acuity werken in 2018 hard om Tess door te ontwikkelen tot een volwaardig product. Na een intensieve testperiode wordt Tess in november 2018 in de vorm van een sneak preview aan een aantal geselecteerde kantoren gepresenteerd. De deelnemende kantoren bevestigen volmondig dat Tess in alle opzichten aan de verwachtingen voldoet. Deze uitspraken worden versterkt door zes kantoren die tot aanschaf van Tess zijn overgegaan.
 
De productontwikkelaars van Acuity zijn op dit moment bezig om voor Tess zogenaamde ‘add-ons’ te ontwikkelen. Acuity richt op korte termijn een soort appstore in, waarin standaard add-ons door Tess-gebruikers aangeschaft kunnen worden.
 
De directie van Acuity heeft zich voor de verkoop van Tess een ambitieuze doelstelling opgelegd. De uitgestippelde marketing- en verkoopstrategie zal in 2019 moeten leiden tot grote naamsbekendheid en een dertigtal nieuw aan te sluiten kantoren. Acuity verwacht dat binnen twee jaar minimaal honderd kantoren voor Tess gekozen hebben. Deze groeicijfers op korte termijn zijn in lijn met de ambitie om binnen de Nederlandse accountancybranche met Tess de nieuwe standaard in relatiebeheer te worden.
 
Voor meer informatie over Tess: https://www.acuity.nl/product/tess