Tegemoetkoming ter voorkoming dubbele belasting

In geschil is of een Nederlander die tijdelijk werkzaam was op een binnenschip van een buitenlandse eigenaar recht heeft op tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting? Rechtbank Noord-Holland heeft hierover geoordeeld.

Een particulier, die heel 2012 woonachtig was in Nederland, was het hele jaar 2012 in dienstbetrekking werkzaam voor een Luxemburgse werkgever. Van 1 januari 2012 tot 15 januari 2012 was hij werkzaam op een binnenschip van een Belgische eigenaar. Van 15 januari 2012 tot en met 31 december 2012 werkte hij op een ander binnenschip. Aan de eigenaar van dat schip is op 14 april 2008 een Rijnvaartverklaring uitgereikt.

In geschil is of de particulier recht heeft op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor de periode 1 januari tot 15 januari 2012. Dat is volgens Rechtbank Noord-Holland het geval. Voor zover de man werkt op het schip van een Belgische eigenaar is hij in België belastingplichtig en heeft hij in Nederland recht op een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting.

De rechtbank beslist verder dat hij vanaf 15 januari 2012 in Nederland verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen, omdat het schip werd geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming. De belastinginspecteur heeft terecht geen vrijstelling verleend. Dat de werkgever in Luxemburg premies heeft ingehouden op het loon van de werknemer is niet van belang.

De rechtbank acht geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel en oordeelt dat artikel 6 EVRM niet van toepassing is op volksverzekeringen.

(Bron: Fiscanet

Gerelateerde artikelen