‘Taxatie woningen moet beter’

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moeten beter. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) laten taxateurs zich nog te vaak leiden door de koopsom, met als gevolg dat huizen systematisch worden overgewaardeerd. Dat zou prijsstijging in de hand werken.

De opmerkingen komen uit een verslag van regulier overleg tussen DNB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën dat vorige week is gehouden. Daarin werd benadrukt dat de Nederlandse huizenmarkt nog altijd wordt gekenmerkt door sterke prijsstijgingen en een beperkt aanbod.

“Naar verwachting komt de betaalbaarheid in 2019 verder onder druk en houdt de oververhitting aan'', aldus het stabiliteitscomité, zoals het overleg tussen overheid en financiële toezichthouders ook wel wordt genoemd.

Er werd tijdens de vergadering tevens gepleit voor een groter en beter passend woningaanbod, lagere fiscale subsidies en stabiele en strenge leennormen. Ook wezen de toezichthouders wederom op het belang van een afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De hoge schulden van huishoudens en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid zijn bijvoorbeeld bij DNB al langer een doorn in het oog.

(ANP)

Gerelateerde artikelen