Tarieven AFM-toezicht op accountants gepubliceerd

Vrijdag zijn in de Staatscourant de nieuwe tarieven voor het toezicht door de AFM die door de minister van Financiën zijn vastgesteld, gepubliceerd.De tarieven vallen dit jaar hoger uit dan voorgaande jaren.

Doordat het ministerie van Financiën met ingang van 2015 niet meer meebetaalt aan de kosten van het toezicht, valt de overheidsbijdrage van €20,2 miljoen weg, waardoor de bijdragen aan het toezicht voor ondernemingen toeneemt. Daarnaast valt de begroting van de AFM voor het toezicht dit jaar €2,9 miljoen hoger uit onder meer als gevolg van investeringen in de verdere professionalisering van het toezicht.

Van juni tot en met september worden de facturen per groepering naar de onder toezichtstaande ondernemingen verstuurd, zo laat de AFM weten.

Accountantsorganisaties

Omzet:

 

€ 1.600 in voorkomend geval vermeerderd met:

Omzet uit wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-controles) en bij controlecliënten die geen organisaties van openbaar belang zijn (niet OOB-controles)

Omzet uit OOB-controles:

 
 

>€ 0 tot en met € 10 miljoen

€ 33.240 per € miljoen omzet

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 10 miljoen tot en met € 20 miljoen

€ 15.928 per € miljoen omzet

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 20 miljoen

€ 8.587 per € miljoen omzet

     
 

Omzet uit niet OOB-controles:

 
   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 0 tot en met € 20 miljoen

€ 10.111 per € miljoen omzet

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen

€ 5.679 per € miljoen omzet

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 100 miljoen

€ 2.078 per € miljoen omzet

Gerelateerde artikelen