Swedbank komt met speciaal anti-witwasteam

Swedbank gaat intern een divisie opzetten die financiële criminaliteit tegengaat.

De door een witwasschandaal geplaagde Zweedse bank kondigde die stap aan in een handelsbericht over het eerste kwartaal van het jaar.

Swedbank staat al geruime tijd onder druk door onderzoeken naar mogelijk witwassen via het financiële concern. Het nieuwe onderdeel Anti-Financial Crime zal zich onder meer richten op het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme, fraudepreventie en cyberveiligheid. De tak gaat ook interne en externe onderzoeken, in samenwerking met de autoriteiten, coördineren.

De bank benadrukte ook nog steeds volledig mee te werken met de autoriteiten vanwege de huidige witwasverdenkingen. Er zijn door de bank externe adviseurs ingehuurd, waaronder advocatenfirma Clifford Chance en consultancybedrijf en forensisch onderzoeker FTI. Zij bekijken onder meer de verhouding van de bank met zijn buitenlandse onderdelen en de reactie van het financiële concern op eerdere interne onderzoeken.

Al de onderzoeken zullen ook flink in de kosten lopen, zo waarschuwde Swedbank in zijn handelsbericht. Daarin verklaarde topman Anders Karlsson dat de kapitaalpositie en liquiditeit van de bank sterk is en Swedbank beschikt over een goede buffer. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 nam het resultaat in de afgelopen drie maanden toe.

(ANP)

Gerelateerde artikelen