Subsidiepot voor elektrische trucks snel leeg; 5 tips voor accountants

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat de subsidiepot voor de aanschaf van elektrische trucks, die dinsdag werd geopend, door grote interesse van ondernemers alweer leeg is. Het budget voor dit jaar bedroeg 45 miljoen euro, maar het totaal aangevraagde subsidiebedrag is 46,5 miljoen euro.

Volgens de RVO zijn er op de eerste dag 428 aanvragen binnengekomen, gevolgd door nog eens 219 op de tweede dag. De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) heeft als doel de markt van emissieloze vrachtwagens te stimuleren. Vorig jaar was het subsidiepotje zelfs binnen één dag leeg, met een beschikbaar bedrag van 30 miljoen euro.

  • Aanvragen worden beoordeeld; sommige worden afgewezen
  • Mogelijk vrijkomend geld wordt geloot tussen dag drie aanvragers
  • Uitslag van de loting wordt later bekendgemaakt aan aanvragers.

De RVO verwacht dat met deze subsidieronde meer dan zeshonderd elektrische vrachtwagens kunnen worden aangeschaft. Momenteel rijden er ruim 740 volledig elektrische vrachtwagens (exclusief waterstoftrucks) in Nederland. Het streven is om in 2025 minimaal duizend uitstootvrije trucks te hebben, en in 2030 zelfs 16.000. Uiteindelijk moeten in 2040 alle nieuwe vrachtwagens in Nederland uitstootvrij zijn.

Lees ook: 

Accountants moeten de aanschaf of lease van elektrische vrachtwagens opnemen in de jaarverslagen van bedrijven volgens de relevante boekhoudstandaarden en wet- en regelgeving in hun jurisdictie. 

1. Activa en afschrijvingen: Elektrische vrachtwagens die zijn aangeschaft moeten worden opgenomen als activa in de balans van het bedrijf. De kosten van de vrachtwagens moeten worden afgeschreven over de verwachte levensduur van de voertuigen volgens de afschrijvingsmethoden die zijn goedgekeurd door de boekhoudstandaarden. De gemiddelde afschrijving van elektrische vrachtwagens kan variëren op basis van verschillende factoren, zoals het type voertuig, de gebruiksomstandigheden en de specifieke regelingen die van toepassing zijn. Bij de aanschaf van een elektrische vrachtwagen kan gebruik gemaakt worden van verschillende regelingen, waaronder de Milieu-investeringsaftrek.

2. Kosten en baten: Accountants moeten er voor zorgen dat alle kosten en baten in verband met de aanschaf of lease van elektrische vrachtwagens nauwkeurig geregistreerd worden. Dit omvat niet alleen de initiële aanschaf- of leasekosten, maar ook eventuele operationele kosten, zoals onderhoud, brandstof (elektriciteit) en verzekeringen.

3. Milieu-impact: In het kader van ESG-richtlijnen en CSRD kan het ook relevant zijn om de milieu-impact van elektrische vrachtwagens te vermelden in rapportages, zoals de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met traditionele brandstofvoertuigen. Dit kan worden opgenomen als aanvullende informatie in het jaarverslag om belanghebbenden te informeren over de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf en te voldoen aan komende richtlijnen.

4. Financiële prestaties: Het effect van de aanschaf of lease van elektrische vrachtwagens op de financiële prestaties van het bedrijf moet worden geanalyseerd en gerapporteerd, voor ondermeer financiers, eigenaren en overige stakeholders. Dit kan onder meer de impact omvatten op de winst-en-verliesrekening, de kasstroomoverzichten en de financiële ratio's van het bedrijf ten opzichte van de aanschaf en vervanging van een 'fossiele' truckvloot.

5. Toelichtingen: Accountants moeten ervoor zorgen dat alle relevante informatie met betrekking tot de aanschaf of lease van elektrische vrachtwagens adequaat wordt toegelicht in de toelichtingen bij de jaarrekening. Dit omvat details over de gebruikte boekhoudmethoden, belangrijke aannames en schattingen, en eventuele risico's of onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van het bedrijf, zoals overheidsbeleid en de duur van stimuleringsmaatregelen, oplaadinfrastructuur en netcongestie.

Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.