Subsidie verduurzamen buiten bereik kleine bedrijven

Regelingen zijn complex en financieel niet aantrekkelijk.

Kleine bedrijven profiteren nauwelijks van subsidies voor verduurzaming. Omdat subsidies pas vergoeden nadat de ondernemer zelf de investeringen bekostigt, zijn deze niet effectief. Veel ondernemers hebben juist gebrek aan kapitaal. Slechts vijf procent van de ondernemers heeft de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt van subsidies. Juist in een periode waarin energiekosten de pan uit rezen. 

Dat blijkt uit de Kleinbedrijf Index, een onderzoek van de Hogeschool Utrecht en microfinancier Qredits onder elfhonderd kleinere ondernemers. Weinig ondernemers (4%) weten de weg te vinden naar goedkope leningen voor verduurzaming van hun energiegebruik. In veel gevallen is dat onnodig duur en ingewikkeld. De regelingen zijn bovendien moeilijk te doorgronden en financieel onaantrekkelijk. Daardoor investeren veel kleinere ondernemers niet in zonnepanelen, elektrische auto's of in de isolatie van hun bedrijfspand.

Grotere ondernemers maken wel gebruik van deze subsidieregelingen. In totaal is er bijna tien miljard euro beschikbaar. Toch wil zestig procent van de ondernemers met maximaal vijf medewerkers graag investeren in energiebesparing, aldus de Kleinbedrijf Index. Toch laat twee derde van die ondernemers zich daarbij weerhouden door geldgebrek.  De komende twaalf maanden geeft zeven procent van de ondernemers aan gebruik te willen maken van subsidies en financieringen voor verduurzaming. 

Vooral horecaondernemers en ondernemers in de zorg/verzorging hebben een sterkere interesse in deze instrumenten. De zakelijke dienstverlening, de detailhandel en de culturele sector hebben de minste interesse in dergelijke regelingen. 

De eerste aanbeveling is dan ook om te zorgen voor een eenvoudigere subsidieaanvraag, waarbij de ondernemer via een depotstelling niet zelf de energiebesparende maatregelen hoeft voor te financieren. Het tweede advies is een landelijke laagrentende lange lening voor energiebesparingen, waarbij financiering van meerdere besparingsmaatregelen tegelijkertijd mogelijk zijn.  

"Ondernemers krijgen het geld van de subsidie pas achteraf", zegt Lex van Teeffelen, lector aan de Hogeschool Utrecht. "Dus moeten ze de investering voorfinancieren. Dat kan lang niet iedereen betalen." 

Een woordvoerder van MKB-Nederland wijst op de kosten van bedrijven die door de oplopende lonen, rente en energieprijzen flink zijn gestegen.
 

Gerelateerde artikelen