Subsidie cyberveiligheid voor kleine bedrijven

Ondernemers kunnen rekenen op een financieel zetje van 1250 euro.

Zal het wegnemen van een financieel knelpunt kleinere ondernemers aanzetten tot het nemen van enkele cybersecuritymaatregelen? Dat is wat het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, te weten wil komen in een pilot subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’. Het DTC stelt hiervoor 300.000 euro beschikbaar.

Micro- en kleine ondernemingen kunnen via de subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ subsidie krijgen voor de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie. 

De subsidie bedraagt de helft van de kosten die een IT-dienstverlener rekent, met een maximum van 1.250 euro per aanvrager. Bedrijven kunnen éénmalig een beroep doen op deze subsidieregeling.

Het aanvragen van deze investeringssubsidie kan van 2 oktober tot en met 1 november dit jaar. Het budget van drie ton wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat de pot leeg is.

Om te weten of een bedrijf tekortschiet in cyberveiligheid kan een bedrijf de online CyberVeilig Check maken. Dit leidt tot een actielijst om de veiligheid te verbeteren. De tweede stap is het benaderen van een leverancier van IT-beveiligingsdiensten die kan ondersteunen bij één of meer maatregelen van de actielijst. De laatste stap bestaat uit de aanvraag van de subsidie en het uploaden van de actielijst en offerte(s) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

 

Gerelateerde artikelen