Stephan Hollander benoemd tot hoogleraar Financial Accounting

Stephan Hollander (1974) is met ingang van 1 oktober benoemd tot hoogleraar Financial Accounting aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg University.

Als hoogleraar richt Hollander zich op de rol van bedrijfscommunicatie in het efficiënt functioneren van kapitaalmarkten, en hoe veranderingen in wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen van invloed zijn op de informatieomgeving van bedrijven. Onder toenemende druk van aandeelhouders, al dan niet verankerd in (herziene) wet- en regelgeving, en mogelijk gemaakt door technologische innovaties, maken beursgenoteerde bedrijven vandaag de dag meer én sneller bedrijfsinformatie openbaar, die bovendien toegankelijk is voor een grotere groep belanghebbenden, dan ooit te voren. Binnen het onderzoek en onderwijs van de leerstoel staan de economische consequenties van veranderende openbaarmakingspraktijken centraal.

Stephan Hollander is verbonden aan het departement Accountancy van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Hij promoveerde in 2007 cum laude aan deze universiteit. Hollander heeft artikelen gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Accounting Research, Journal of Financial Economics). Daarnaast heeft hij binnen TiSEM een grote staat van dienst op het terrein van onderwijs. Zo ontving hij in 2015 TiSEM’s Teaching Innovation Award en heeft hij sinds 2011 jaarlijks de facultaire Best Teacher Award in ontvangst mogen nemen.