Steeds meer boekhoudpakketten geschikt voor e-factureren in UBL

Het UBL Ketentest project heeft in de eerste vijf maanden flinke stappen gezet om boekhoudpakketten, naast elektronische facturen in PDF formaat, ook het UBL formaat mee te kunnen laten sturen. Dat levert enorme besparingen op voor het MKB en de ZZP-er (99% van het bedrijfsleven), bovendien het gaat ook steeds vaker verplicht gesteld worden.
Op donderdag 21 mei laat de UBL Ketentest tijdens Financial Systems 2015 zien hoe het verzenden en verwerken van UBL e-facturen in de praktijk werkt en welke pakketten al ‘UBL ready’ zijn. 
Allereerst heeft Europa verplicht dat overheidsinstanties uiterlijk in 2018 alleen nog maar e-facturen in UBL en vergelijkbare formaten kunnen ontvangen. Als leverancier moet je dan “UBL ready” zijn. Daarnaast verplichten ‘ketenkoningen’ dat hun leveranciers de facturen aanleveren in een geavanceerder formaat dan PDF, zoals UBL.
Ook gaat er steeds meer ‘peer pressure’ ontstaan. Bedrijven ervaren dat e-facturen in UBL formaat het mogelijk maakt om hun inkoopfacturen meteen om te zetten tot een boekingsvoorstel en daarmee snel en foutloos te verwerken.
Gemakkelijk en laagdrempelig e-factureren in UBL 
De UBL Ketentest, een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED en Platform E-factureren, laat softwareleveranciers (boekhouden, e-factureren), accountants- en administratiekantoren het voor ZZP-ers, MKB-ers en overheden mogelijk maken om UBL te kunnen verzenden en ontvangen EN dat dit gemakkelijk en laagdrempelig kan.
Gerard Bottemanne, initiatiefnemer van de UBL Ketentest, legt uit: “Zodra je de kracht en eenvoud van UBL e-factuur in de praktijk hebt meegemaakt, wil je niets anders meer, dat zien steeds meer aanbieders van boekhoudsoftware ook in. Daarom stellen steeds meer aanbieders van boekhoudsoftware het verzenden en verwerken van UBL e-facturen standaard beschikbaar aan hun klanten. Wij stimuleren en faciliteren ze daarbij zo praktisch mogelijk met de UBL Ketentest die softwareleveranciers voorziet van de nodige documenten en testfaciliteiten. Ruim 70 leveranciers hebben zich inmiddels aangemeld als deelnemer aan de UBL Ketentest".
Friso de Jong, mede initiatiefnemer van de UBL Ketentest, vervolgt: “Zodra we dit jaar ons doel halen en dus voldoende aanbieders van boekhoudsoftware (en aanverwante dienstverleners) hebben die UBL e-facturen kunnen uitwisselen – ‘UBL ready’ zijn –, dan nemen we de volgende stap. Met die lijst van ‘UBL-ready’ boekhoudsoftware’ gaan we naar accountants- en administratiekantoren om ze te prikkelen ook UBL facturen te gaan verzenden en verwerken. Dat zou geen punt moeten zijn, zij gebruiken immers boekhoudpakketten die ‘UBL ready’ zijn. En we zien al dat de eerste accountants en administratiekantoren zich bij ons melden. Heel inspirerend!”
Praktijkdemonstratie op Financial Systems
Tijdens Financial Systems op donderdag 21 mei 2015 laat het UBL Ketentest project zien welke vorderingen er zijn gemaakt. Een lijst met actieve deelnemers is beschikbaar. Ook wordt in de praktijk gedemonstreerd dat het geen enkele moeite kost om een UBL e-factuur mee te sturen en om een UBL e-factuur te verwerken in je administratie. Aanmelden voor Financial Systems is gratis en kan via http://www.financial-systems.nl/
Ook deelnemen aan de UBL Ketentest?
Wilt u ook deelnemen aan de UBL Ketentest? Dan kunt zich kosteloos aanmelden voor deelname aan de UBL Ketentest via gerard@gbned.nl. Aanvullende informatie, zoals een FAQ en UBL referentiefactuur is te downloaden van de website www.ublketentest.nl