Start nieuw onderzoek naar verbetering belastingstelsel

Het ministerie van Financiën onderzoekt momenteel hoe we ons belastingstelstel toekomstbestendig en eenvoudiger kunnen maken.

“Ons belastingstelsel heeft net als een huis voortdurend onderhoud nodig. Soms vergt dit slechts een kleine ingreep, maar zo nu en dan is het ook nodig grondiger te moderniseren”, aldus staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

Alle onderzoeken stellen de vraag of de huidige belastingen en heffingen nog steeds bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving en wat er beter kan. Hoe is de belastingdruk verdeeld over verschillende groepen in de samenleving, zoals tweeverdieners, eenverdieners, grote en kleine bedrijven?

Eén onderzoeksvraag richt zich op de effecten van globalisering en digitalisering op onze bedrijfsbelastingen. Een ander onderzoek kijkt naar de opkomst van de deel- en kluseconomie op onze belastingen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met inkomsten van mensen die hun woning kortstondig verhuren?

Ook het effect van de klimaattransitie op belastingen wordt onderzocht. Milieubelastingen spelen een belangrijke rol om klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren. Als het beleid succesvol is zullen de belastingopbrengsten teruglopen. De vraag is dus hoeveel belastinggeld in de toekomst nog met deze belastingen kan worden opgehaald.

Staatsecretaris Snel: “Een goed functionerend belastingstelsel is het fundament voor een financieel gezond land; zonder zakt het huis in elkaar. Digitalisering, vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt veranderen onze samenleving. Daar moet het belastingstelsel klaar voor zijn.”

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Snel zes nieuwe onderzoeken aan ter vereenvoudiging van het belastingsysteem voor burgers, bedrijven én de Belastingdienst:

– Toekomstbestendige belastingmix met een eerlijke verdeling van de belastingdruk,
– Het belasten van inkomsten uit digitale platforms,
– Het belasten van inkomens van directeuren-grootaandeelhouders,
– De toekomst van de vennootschapsbelasting,
– Milieubelastingen en grondslagerosie,
– Vereenvoudiging van de uitvoering door de belastingdienst.

Aanpak
Bij de onderzoeken betrekt het ministerie wetenschappers van verschillende disciplines, maatschappelijke organisaties en uitvoerders. In 2020 leidt dit tot een brede analyse. Die levert, samen met de uitkomsten van nu al lopende trajecten – zoals het onderzoek naar belasting op rendement op spaarrekeningen, aandelen en ander bezit in box 3 – bouwstenen op voor een beter belastingstelsel.

Gerelateerde artikelen