Stappenplan voor dubbele materialiteitsanalyse CSRD

Dubbele materialiteitsanalyse is onderdeel van internationale regelgeving.

De NBA heeft het Stappenplan voor dubbele materialiteitsanalyse CSRD gepubliceerd. Deze biedt handvatten bij het maken van een materialiteitsanalyse ten aanzien van duurzaamheidsonderwerpen. Die analyse vormt een centraal onderdeel van de CSRD. 

De publicatie bevat een concreet Stappenplan van de NBA-projectgroep CSRD dat eerder dit jaar is getest tijdens werksessies met accountants. Ook de ervaringen bij die werksessies worden gedeeld via dit document.

De dubbele materialiteitsanalyse is een centraal onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de toepassing van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Het document bestaat uit drie delen:

  1. Stappenplan materialiteitsanalyse duurzaamheidsinformatie’. Dit stappenplan is tot stand gekomen dankzij de projectgroep CSRD. ESRS 1 gaat uit van dubbele materialiteit, wat wil zeggen vanuit de dimensie impact-materialiteit (impacts, inside out) en financiële materialiteit (risico’s en kansen, outside in).
  2. Ga gewoon aan de slag met materialiteitsanalyse’ schetst mede op basis van NBA-werksessies meer achtergrond en context bij zowel het maken van een materialiteitsanalyse als de achterliggende doelstelling om te verduurzamen. Hiermee worden de eerste ervaringen bij dit leerproces gedeeld met de lezer.
  3. 'Longlist duurzaamheidsonderwerpen' dient als bijlage bij het Stappenplan in het eerste deel. Dit overzicht bevat een uitgebreide (maar niet volledige) lijst met duurzaamheidsonderwerpen die mogelijk kunnen leiden tot materiële impacts of financiële risico’s of kansen.

Het stappenplan is bruikbaar voor organisaties die op basis van CSRD zullen moeten rapporteren, maar kan ook behulpzaam zijn bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse voor een niet-CSRD-plichtige organisatie, zoals publieke sector of een MKB-onderneming.

Lees hier het stappenplan voor de dubbele materialiteitsanalyse CSRD

[avg-advertorial slug=”de-duurzame-controller-het-6-stappenplan”]

Gerelateerde artikelen