Stan Stevens en Ton Stevens benoemd tot hoogleraar vennootschapsbelasting

Prof. dr. S.A. (Stan) Stevens en prof. dr. A.J.A. (Ton) Stevens zijn benoemd tot hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Zij volgen samen prof. dr. Jan van der Geld op, die eind 2016 met emeritaat ging. Hun leerstoel richt zich op het geven van onderwijs en het doen van onderzoek op het terrein van de vennootschapsbelasting, zowel nationaal als internationaal.

De heffing van vennootschapsbelasting staat de laatste decennia in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling. Aan de ene kant zijn er belangrijke initiatieven van de OESO en de EU om grondslaguitholling door multinationale ondernemingen tegen te gaan (het zogenoemde BEPS-project) en aan de andere kant probeert een veelheid van staten hun aantrekkelijke vestigingsklimaat te behouden c.q. te verbeteren. De hoogleraren zullen hun leerstoel benutten om vanuit de wetenschap duurzame oplossingen aan te dragen voor de problematiek rondom de belastingheffing van nationale en internationale ondernemingen.

Ton Stevens

Ton Stevens behaalde in 1990 zijn bul fiscaal recht aan Tilburg University (de toenmalige KUB). In 2002 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het onderwerp ‘Fiscale aspecten van de commanditaire vennootschap; een knelpuntenoplossing vanuit rechtsvergelijkend perspectief’. In de periode 2005 t/m 2017 was hij als hoogleraar Internationaal Belastingrecht verbonden aan de ESL/EUR te Rotterdam. Hij is auteur van vele nationale en internationale publicaties over een veelheid van onderwerpen met een duidelijke focus op de belastingheffing van ondernemingen en treedt daarnaast veelvuldig op als spreker in binnenland en buitenland tijdens seminars, conferenties en gastcolleges. Sinds 1989 is hij verbonden aan Loyens & Loeff, waar hij per 1 januari 2016 de rol van counsel vervult.

Stan Stevens

Stan Stevens studeerde fiscale economie aan Tilburg University (1996) en promoveerde in 2003 op een onderzoek naar de belastingheffing van overheidsorganisaties ‘De belaste overheid’. Sinds 2010 is hij bijzonder hoogleraar “Fiscale aspecten van maatschappelijke ondernemingen” bij Tias / Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op de fiscale aspecten van verschillende soorten ondernemingen (familiebedrijven, maatschappelijke ondernemingen en multinationals) en de eigenaren van die ondernemingen. Hij is auteur van vele nationale en internationale publicaties en spreekt regelmatig op congressen en conferenties. Stan is tevens als belastingadviseur verbonden aan HVK Stevens en lid van het Bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voorzitter van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs.