Staat waarschijnlijk in beroep tegen uitspraak over fosfaatreductieregeling

Staatssecretaris Van Dam van EZ laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het voor de hand ligt dat de Staat tegen de uitspraken die rechtbank Den Haag vorige week deed over de fosfaatreductieregeling in beroep zal gaan.

Op 4 mei oordeelde rechtbank Den Haag dat een aantal melkveehouders toch geen koeien hoeft af te staan om te helpen het mestoverschot terug te dringen. De rechtbank heeft een groep boeren die een kort geding hadden aangespannen vrijgesteld van het zogeheten fosfaatreductieplan. De boeren wilden hun bedrijf uitbreiden en hadden daar al geld in gestoken toen Van Dam de veehouders verplichtte hun stapel in te krimpen. Ze klaagden dat zij daardoor onredelijk hard zijn getroffen. De boeren hadden inderdaad niet kunnen voorzien dat hun investeringen in het gedrang zouden komen, omdat ze juist wilden uitbreiden op de manier die de staatssecretaris voorstond, oordeelde de Haagse rechtbank. Onder de eisers waren ook enkele biologische boeren. Zij hebben niet eens een aandeel in het mestoverschot, aldus de rechter.

Van Dam laat nu weten dat deze uitspraak alleen een directe werking heeft voor de eisers, voor hen is de regeling buiten werking gesteld. De staatssecretaris geeft aan dat het voor de hand ligt dat de Staat tegen deze uitspraken in beroep zal gaan. Het doel van het fosfaatreductieplan 2017, de productie van fosfaat terugbrengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn, blijft ongewijzigd.

Gerelateerde artikelen