SRA-bestuur verbreedt scope SRA-kwaliteitskeurmerk

Het SRA-bestuur heeft in haar jongste bestuursvergadering besloten om de scope van het SRA-kwaliteitskeurmerk te verbreden: niet alleen de vaktechnische kwaliteit maar ook kwaliteitsfactoren zoals ‘cultuur en gedrag’ staan vanaf nu centraal binnen het SRA-label.

Het SRA-bestuur geeft hiermee invulling aan haar kwaliteitsambitie om te komen tot een vereniging van mkb-accountantskantoren die alle kwaliteit met stip op nummer 1 van de eigen kwaliteitsagenda hebben staan: SRA-kantoren kunnen zich onderscheiden door hun klanten in het mkb de allerbeste services te bieden, daarbij steeds topkwaliteit leverend aan alle belanghebbenden. Hierbij staat het vertrouwen in ons werk en het publiek belang centraal.

Compliant zijn, is niet voldoende

‘Op basis van wat stakeholders van ons verwachten, stelt het SRA-bestuur naast de vaktechnische kwaliteit ook de aandachtsgebieden cultuur en gedrag centraal in het SRA kwaliteitskeurmerk’, zegt SRA-voorzitter Paul Dinkgreve. ‘Deze scopeverbreding sluit naadloos aan bij de maatregelen In het publiek belang, die kantoororganisaties aanzet na te denken over verbetering van alle kwaliteitsbepalende elementen in hun organisatie. Waaronder dus ook cultuur en gedrag’.

Cultuurmonitoring en de (eventuele) verbetermaatregelen die daaruit voortvloeien zoals een veranderagenda, leercirkel of andere kwaliteitsimpulsen, moeten als continu aandachtspunt binnen het kwaliteitsborgingsysteem bij SRA-leden worden opgenomen. ‘Kantoren moeten uit hun vaktechnische comfortzone komen. Compliant zijn, is niet voldoende. Kwaliteit leveren is immers meer dan regels volgen, het is meer dan ‘regelen’. Kwaliteit uit zich ook in gedrag, in cultuur, en moet tussen de oren zitten bij iedereen in de organisatie. Het ligt dan ook voor de hand te stellen dat kwaliteit binnen accountantsorganisaties niet alleen bewaakt moet worden vanuit compliance-oogpunt’.

Kwaliteitsambitie

‘De periodieke SRA-Review en het kwaliteitsverbeterprogramma Samen Beter –ingesteld na het eerste AFM-themaonderzoek in het niet-OOB-segment- steken met name in op het meten en verbeteren van de vaktechnische kwaliteit en de processen binnen het kwaliteitsborgingssysteem bij SRA-kantoren. Daar voegen we nu deze extra dimensie aan toe. We streven daarmee naar een vereniging van mkb-kantoren die alle kwaliteit op het netvlies hebben staan, en daarvoor blijvend willen investeren in strategie, structuur, cultuur en gedrag, mensen, middelen en resultaten’, aldus Dinkgreve.

Om een klimaat voor topprestaties te verwezenlijken, worden SRA-kantoren ondersteund met de SRA Cultuurscan. Deze scan brengt de actuele organisatiecultuur in beeld, specifiek voor mkb-kantoren en gericht op het volledige dienstenpakket. Met de uitkomsten van deze nulmeting kunnen accountantskantoren meteen aan de slag: kwaliteitsambities (her)formuleren, de stip op de horizon plaatsen én een plan van aanpak opstellen. Om de initiatieven en uitkomsten van deze verbetertrajecten te kunnen benchmarken én te monitoren, wordt deze Cultuurscan doorontwikkeld voor de 1-meting (verwachting eind november 2017 live) én een praktisch dashboard dat helpt om maatregelen vast te leggen en te monitoren.

De scopeverbreding van het SRA kwaliteitskeurmerk ligt geheel in het verlengde van alle uitdagingen en ontwikkelingen in de accountancy; zoals de eerder genoemde implementatie en borging van de maatregelen In het Publiek Belang of de in juni gepresenteerde Veranderagenda van de Stuurgroep In het Publiek belang.

 

(SRA)

Gerelateerde artikelen