SRA: resultaten van het kleinbedrijf ingestort

Accountants zien gehalveerde winsten bij veertig procent van hun klanten.

Voor het derde jaar op rij heeft een groot deel van het kleinere mkb de winst zien afnemen. Meer dan de helft van de microbedrijven (54%) boekte in 2023 minder winst dan in het jaar ervoor. Dat betreft bedrijven met een omzet van minder dan een miljoen euro en twee tot tien medewerkers. Bij vier op de tien van deze bedrijven daalde de winst met minstens de helft. De omzetgroei bedroeg voor het mkb als geheel was 3,6 procent in 2023.

  • Accountantsorganisatie SRA heeft negenduizend jaarrekeningen van MKB-bedrijven geanalyseerd
  • Nog nooit eerder was de omzetstijging van het kleinbedrijf zo klein als nu
  • Bij ruim een derde van de MKB-bedrijven kromp de winst met meer dan vijftig procent.
  • De omzetstijging blijft achter bij de inflatie

Dat blijkt uit een rapport van accountantsorganisatie SRA, waarvoor ruim negenduizend jaarrekeningen van mkb-bedrijven zijn geanalyseerd. Zzp’ers zijn niet meegenomen in deze analyse. Tezamen met de andere bedrijven die tot het Nederlandse mkb behoren (tot 250 medewerkers), zijn zij goed voor bijna driekwart van de werkgelegenheid en voor praktisch twee derde van de toegevoegde waarde van de economie.

Achterblijven bij de inflatie

Met uitzondering van coronajaar 2020 (+0,6%) was de omzetstijging van het kleine MKB niet eerder zo beperkt. Bovendien blijft de groei van de omzet achter bij de inflatie, die het CBS voor 2023 heeft berekend op 3,8 procent, zo signaleert SRA.

De winstgroei is in het hele mkb bedroeg vorig jaar negen procent, maar volgens de accountantsorganisatie is die vooral behaald door forse besparingen, met name op de inkoopkosten. Uitschieters door corona niet meegerekend is dit volgens SRA een heel bescheiden groei ten opzichte van de meeste andere jaren.

SRA constateert bovendien dat de verschillen tussen bedrijven en de fluctuaties in de winsten de laatste jaren toenemen. Vorig jaar zag bijvoorbeeld ook ruim de helft van de ondernemers in het MKB als geheel de winst afnemen. Bij ruim een derde ging het om een krimp van vijftig procent of meer.

”Dit zijn cijfers die de kwetsbaarheid van deze zogeheten microbedrijven tonen”, aldus Pieter van der Kwaak, bestuurslid van SRA. ”Het gaat hier om 83 procent van alle bedrijven in ons land.’ Van elke honderd euro aan omzet blijft er afgerond acht euro over. Van die acht euro moet de ondernemer de belastingen en de investeringen betalen, en ook eventuele coronaschuld aflossen. De MKB-ondernemer heeft omzet- en winstgroei nodig om de kansen en uitdagingen die er liggen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering en verduurzamingsdoelen, te kunnen betalen. Als die armslag er niet of nauwelijks is, heeft dat gevolgen voor de investeringen, doorgroeimogelijkheden en de innovatiekracht van het MKB Binnen welke kaders moeten zij ondernemen? De overheid moet daar veel meer de regie in pakken.”

Logistiek en detailhandel slecht

De cijfers over 2023 liepen op brancheniveau sterk uiteen. De logistiek en de detailhandel springen er in negatieve zin uit. In de detailhandel groeide de omzet gemiddeld wel (3,2%), maar zag bijna de helft van de ondernemers de omzet teruglopen (tegenover ruim 34% een jaar eerder). De logistiek was de enige branche met een omzetkrimp (-1,6%). De detailhandel (-8,3%) en de logistiek (-4,4%) zagen de winst vorig jaar krimpen.

Automotive en horeca in de plus

De automotive behaalde daarentegen een relatief sterke omzetgroei van 9,1 procent. Desondanks wist de branche nauwelijks winstgroei te realiseren (0,5%). Tot slot viel de horeca op met een bovengemiddelde omzet- (13,9%) en winstontwikkeling (+17,5%). Desondanks zag een bovengemiddeld percentage bedrijven in de horeca de winst afnemen (ruim 54%).

Goed adviseren betekent uw cliënten informeren over relevante informatie en evenementen. Attendeer de CFO’s uit uw netwerk daarom op Leadership in Finance Summit 2024. Op 7 november gaan 300 CFO’s, financieel directeuren en corporate controllers met experts in gesprek over hoe AI de rol van finance leaders herdefinieert.

Deze fiscale verhogingen voor ondernemers gaan niet door

Gerelateerde artikelen