SRA neemt afstand van kritiek fiscalisten op MKB Nederland

De SRA vindt het ‘verwarrend’ dat het Register Belastingadviseurs (RB) in een interview met het FD de belangenbehartiging door MKB Nederland aan de kaak stelt.

Scheidend RB-voorzitter Wil Vennix vindt dat zijn organisatie de belangen van het MKB beter verdedigt dan MKB Nederland. 

De SRA neemt bij monde van bestuurslid Jan Zweekhorst afstand van de woorden van Vennix in de media. 

“Laat ik voorop stellen: Ik ben duizendmaal meer SRA-man dan 'fan' van MKB Nederland. Maar de stellingname tegen deze laatste club vanuit het Register Belastingadviseurs in een artikel in het Financieele Dagblad, vind ik als fiscalist werkzaam in het mkb echt verwarrend. Waarom?

Vooropgesteld: ik ben niet bij het interview geweest. Ken de geponeerde stellingen niet uit eerste hand. Vanuit mijn eigen ervaringen, vanuit privé en werk, weet ik ook hoe kranten kunnen werken. Hoor en wederhoor toepassen, blijkt niet meer van deze tijd te zijn. Fact-checking nog minder.

Dus heb ik dit weekend onder meer gebruikt om mijn verwarring en vraagtekens over het artikel met de voorzitter van SRA te delen. En toch, even feiten checken. Toegegeven, wij beiden zitten veel dichter bij het mkb-vuur. Hebben zicht op het werk dat vanuit MKB Nederland wordt verzet. Ook vanuit alle branches zelf. Vanzelfsprekend vanuit SRA.

Wij stelden ons de vraag of belangenbehartiging via stellingnames in de krant op de langere termijn effectiever is dan het constructief samenwerken met relevante partijen aan de uitdagingen waarvoor het mkb staat.

En, als je dat zoals SRA op de laatste manier doet, hoe beperkend dat proces toch qua communicatie richting achterban kan zijn. Want net zoals er een communicatiestilte optreedt wanneer –zoals dat mooi heet- ‘de zaak onder de rechter is’, zo geldt dat ook voor processen waar meerdere partijen met elkaar onderhandelen om tot een goed eindresultaat te komen. Dan wil je, met het oog op het eindresultaat, juist geen communicatie waarmee processen verstoord kunnen worden.

Je kunt als zelfverklaard belanghebbende wel op een hele stellige manier je standpunten poneren, er stijf aan blijven vasthouden en ervanuit gaan dat andere partijen dan naar je luisteren. Maar hoe polariserend kan dat werken? Is je doelgroep er daar uiteindelijk mee gediend?

Des te verwarrender vind ik het artikel als je kijkt (en weet), welke activiteiten MKB Nederland op fiscaal gebied ontplooit. Als fiscalist en man van de praktijk ben ik het zeker niet altijd met hun standpunten eens. En dat weten ze bij MKB Nederland ook.

Vandaar dat ik lid ben van de werkgroep Fiscaliteit. Als SRA vinden we, juist als je jezelf tot adviseur van het mkb benoemt, dat deze manier van binnenuit samenwerken tot het beste resultaat voor je achterban kan leiden. En dat zouden we, vanuit onze eigen SRA-standpunten, graag samen met alle partijen willen doen. Maar ja, dat is onze keuze.”

Gerelateerde artikelen