SRA herziet Handboek Samenstellings- en adviespraktijk

Meer duidelijkheid over hoe opdrachten vastgelegd moeten worden.

Het SRA-Handboek Samenstellings- en adviespraktijk is op een aantal punten aangepast. Tal van accountantskantoren begrepen uit het handboek niet hoe ze een opdracht moesten vastleggen.  

Op vijf punten heeft SRA de werkwijze hiervoor aangepast. Die gaan over de berekening voor de kwantitatieve materialiteit, het werkprogramma en pakket dat een kantoor gebruikt voor samenstellingsopdrachten, de risicogerichte aanpak van de samenstellingsopdracht, borging van de kwaliteit van opdrachten waarvoor Standaard 4400 van toepassing is en tenslotte de criteria voor het uitvoeren van aangifte-plus opdrachten. Er is een apart hoofdstuk toegevoegd over 4400-opdrachten.

Verder zijn in de nieuwe versie duurzaamheid en IT verwerkt bij het inzicht in de activiteiten van de onderneming. Werkprogramma's zijn afzonderlijk opgenomen op de SRA-website en niet langer in dit handboek verwerkt. 

Hetzelfde geldt voor de FAQ's, tuchtrechtuitspraken en uitkomsten uit de SRA-reviews. Deze zijn in een afzonderlijke praktijkhandreiking opgenomen ('Ervaringen met samenstellingsopdrachten'). Het hoofdstuk over de bijlage bij de IB is uitgebreid met andere type MKB-opdrachten. 

 

 

Gerelateerde artikelen