SRA: branchescans Bouw, Automotive, Horeca en Retail geactualiseerd

Vanuit het platform Branche in Zicht (BiZ) heeft SRA de branchescans voor Bouw, Automotive, Horeca en Retail geactualiseerd. De releases voor 2015 zijn aangepast aan recente ontwikkelingen en geven mkb-ondernemers per branche direct inzicht in hun financiële positie én hun positie ten opzichte van concullega’s. Het invullen van de scan levert ondernemers naast een algemene benchmark óók aandachtspunten voor zijn bedrijfsvoering en een persoonlijk advies op.

Dit persoonlijke advies geeft ook inzicht in de toekomstverwachtingen van de branche, branchespecifieke kansen en bedreigingen op bijvoorbeeld ICT- of personeelsgebied. Ook algemene zaken als overheidsmaatregelen, de stand van de economie en maatschappelijke trends worden meegenomen. Specifieke informatie over brutomarges, personeelskosten en financieringsbehoefte, en prognoses over verwachte omzet- en winstontwikkeling die de ondernemer invult in de scan, worden gebenchmarkt en vergeleken met kengetallen uit de database Branche in Zicht waarin de meest actuele jaarrekeningcijfers uit de branche zijn verzameld.

Sentimentanalyse

De database Branche in Zicht biedt ondernemers ‘harde cijfers’ over het afgelopen jaar, en daarmee inzicht in het reilen en zeilen van hun onderneming. De informatie biedt daarmee een mogelijkheid om te sturen op bijvoorbeeld kosten en daar waar nodig de bedrijfskoers aan te passen. De scans zijn een aanvulling hierop: een sentimentanalyse met een inschatting over de verwachting voor de komende periode. De scans worden uitgezet door het netwerk van SRA-accountantskantoren, via hun eigen website.

Resultaten branchescans 2014

Naast de nieuwe releases van de diverse scans, heeft SRA nu ook de resultaten van in totaal 900 ingevulde BiZ-scans over 2014 beschikbaar. Ondernemers in de bouw gaven aan te verwachten dat de winst voor de eerste helft van 2015 toeneemt met 2,13%, de omzet met 5,83%. Bouwondernemers zien voldoende kansen: Niet alleen voor de korte termijn wordt groei verwacht; voor de komende drie jaar voorspelt 56% een groeiende marktvraag en groei van de orderportefeuille. Andere belangrijke kansen zien bouwondernemers in efficiënter werken (48%), de aantrekkende economie (44%) en samenwerken (38%). De banken die weinig krediet verstrekken, vormen de grootste bedreiging voor de bouw (52%).

De meest ‘populaire’ (meest ingevulde) scan in 2014 was de Horecascan. Ondernemers in deze branche verwachten voor de eerste helft van 2015 dat zowel omzet als winst rond 6% zullen stijgen. Gemiddeld genomen is de brutomarge in de horeca 61% en gaat 30% van de omzet naar personeelskosten. Overheidsmaatregelen, zoals het rookverbod, vormen de belangrijkste bedreigingen voor horecaondernemers (75%). Daarnaast wordt te weinig gekwalificeerd personeel (40%) en de kredietverlening door banken (40%) genoemd.

Naast de resultaten van de Bouw- en Horecascan zijn ook resultaten uit de scans 2014 beschikbaar van de branches Automotive en Retail.

Meer informatie: www.sra.nl/biz.

Gerelateerde artikelen