‘Slechts informeel gesprek’, toch voor tuchtrechter

Twee accountants moesten zich vrijdag verantwoorden na een klacht over mogelijke belangenverstrengeling.

Zaaknrs. 20/1223 & 20/1224

,,Het waren geen onderhandelingen, het was slechts een informeel gesprek'', benadrukte de jongste van twee beklaagde accountants. Hij en een ex-collega woonden een gesprek bij in april 2019 over de verkoop van aandelen van de klaagster. Zij kreeg die aandelen in handen na de dood van haar echtgenoot. Haar gemachtigde, die ook bij dat gesprek was, viel de dubbele rol op van het accountantskantoor van dit duo. 

Ook zij zat voorheen bij dit kantoor waar ook de mogelijke koper klant was. Dus nam ze afscheid van dit kantoor en schakelde haar gemachtigde in. Het viel hem op dat vertrouwelijke informatie over het bedrijf dat op het accountantskantoor aanwezig was, bij de potentiële koper terechtkwam. Deze geïnteresseerde kreeg de concept-jaarrekening toegestuurd. ,,Hij had zo eerder de potentiële cijfers in handen dan de verkoper. Hier had voorafgaand een zorgvuldige belangenafweging niet misstaan.'' Ook is vreemd dat een mede-aandeelhouder had bedongen dat slechts de helft van de aandelen van de klager gekocht zou worden en dat dan de andere helft geen stemrecht meer zou hebben. Iets dat een mede-aandeelhouder helemaal niet kan stellen. ,,De accountants zijn het maatschappelijke belang uit oog verloren.''

De beide accountants werken niet meer samen. De jongste accountant is niet meer bij het kantoor aangesloten en heeft dan ook vrijwel geen stukken gekregen. Dat maakt dat hij zich lastig kon verweren, zei hij. Hij gaf aan dat hij alleen bij dat 'informele gesprek' in april 2019 aanwezig was. ,,Ik had ervoor nog niet gerealiseerd hoe groot dat conflict was. Na dat gesprek was me dat heel duidelijk en heb ik gezegd: hier wil ik niet bij betrokken raken.'' Hij trok zich vervolgens terug. Hoor- en wederhoor is voor accountants belangrijk, maar dat had ook de klager gesierd, zei hij. ,,Anderhalf jaar later kiest ze ervoor meerdere klachten in te dienen tegen mij zonder dat ik mijn stem heb kunnen laten horen. Ik had haar graag mijn kant van het verhaal uitgelegd.'' 

Dat de concept-jaarrekening naar de potentiële koper ging, was in opdracht van een van de bestuurders, zei hij. De vragen van de Accountantskamer gingen vooral over hoe het kantoor meende een mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Beide accountants gingen naar dat gesprek ,,omdat ik misschien niet alle informatie had'', zei de oudste accountant. Verder liet hij het voornamelijk bij zijn schriftelijke verweer dat hij verder op de zitting niet toelichtte. Beide accountants benadrukten dat het een informeel gesprek was, hoewel toen wel een verkoopprijs over tafel ging.

De jongste accountant zei ook zich juist bewust geweest te zijn van de gedragsregels. ,,Ik ben niet eens gestart met het uitvoeren van deze opdracht. In het verdere traject speelde ik geen rol.'' 

De uitspraak: Accountant berispt voor belangenverstrengeling 

Gerelateerde artikelen